Återvinning Batterier - Hitta direkt!

Återvinning Batterier - Skicka förfrågan Jämför upp till 4 Offerter för återvinning av batterier från er verksamhet. Hitta rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt & Gratis!

Farligt Avfall

Senaste Förfrågningar

Löpande hämtning av mobilbatterier - Företag i Malmö Skåne
Löpande Återvinningslösning till BRF i Stockholm Stockholm
Helhetslösning till kontor - Göteborg Västra Götaland
Löpande avfallshantering - Frisörsalong i Malmö Skåne
Löpande Återvinning/FNI - BRF på Södermalm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning - Batterier / Batteriåtervinning

Ett batteri kan idag nästan se ut hur som helt. Man brukar tala om att det finns två huvudkategorier av batterier. Dels så finns det uppladdningsbara batterier och dels så finns det enångsbatterier. Ett uppladdningsbart batteri kan man återanvända genom att ladda det om och om igen, engångsbatterier däremot behöver återvinnas så snart det är slut. En del batterier sitter gömda i produkter och därför vara svåra att återvinna separat.

Fakta: Återvinning - Batterier / Batteriåtervinning

  • I Sverige får man inte återvinna batterier med kvicksilver utan det separeras och skickas till slutförvaring.
  • Från Litiumbatterier återvinnar man framförallt kobolt
  • Ur Nickelmetallhybridbatterier återvinns nickel
  • Ur Nickel/kadmiumbatterier återvinnar man både nickel och kadmium.
  • Blybatterier återvinns till nya blybatterier eller till andra produkter som använder bly