Återvinning Batterier - Hitta direkt!

Återvinning Batterier - Skicka förfrågan Jämför upp till 4 Offerter för återvinning av batterier från er verksamhet. Hitta rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt & Gratis!

Farligt Avfall

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande helhetslösning för BRF ( ca: 35 lgh samt 2 lokaler) - Malmö Skåne
Löpande kontorsåtervinning - Kontor i Stockholm Stockholm
Bilbatterier och andra metaller - Mindre Recyclingföretag i Malmö Skåne
Helhetslösning till 2 skolor i Stockholm - Stockholm Stockholm
Återvinningslösning - byggföretag i Hovås Västra Götaland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning - Batterier / Batteriåtervinning

Ett batteri kan idag nästan se ut hur som helt. Man brukar tala om att det finns två huvudkategorier av batterier. Dels så finns det uppladdningsbara batterier och dels så finns det enångsbatterier. Ett uppladdningsbart batteri kan man återanvända genom att ladda det om och om igen, engångsbatterier däremot behöver återvinnas så snart det är slut. En del batterier sitter gömda i produkter och därför vara svåra att återvinna separat.

Fakta: Återvinning - Batterier / Batteriåtervinning

  • I Sverige får man inte återvinna batterier med kvicksilver utan det separeras och skickas till slutförvaring.
  • Från Litiumbatterier återvinnar man framförallt kobolt
  • Ur Nickelmetallhybridbatterier återvinns nickel
  • Ur Nickel/kadmiumbatterier återvinnar man både nickel och kadmium.
  • Blybatterier återvinns till nya blybatterier eller till andra produkter som använder bly