Återvinning batterier

Skicka en förfrågan jämför 1-4 offerter för återvinning av batterier från er verksamhet. Hitta rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt & Gratis!

Farligt Avfall

Nyligen utförda uppdrag:

Återvinning av 2st truckbatterier (1722 kg) - Verksamhet i Helsingborg Skåne
Återvinning av batterier, elmotorer och järnskrot - Lantbruk i Nybro Kalmar
Återvinning av truckbatteri (blyskrot 248kg) - Verksamhet i Botkyrka Stockholm
Tillfällig hämtning av spillolja, elskrot och batterier - Verksamhet i Jönköping Jönköping
Löpande helhetslösning (elskrot, litiumbatterier, well m.m.) - Industriell verksamhet i Stockholm Stockholm

Återvinning - Batterier / Batteriåtervinning

Ett batteri kan idag nästan se ut hur som helst. Man brukar tala om att det finns två huvudkategorier av batterier. Dels så finns det uppladdningsbara batterier och dels så finns det engångsbatterier. Ett uppladdningsbart batteri kan man återanvända genom att ladda det om och om igen, engångsbatterier däremot behöver återvinnas så snart det är slut. En del batterier sitter gömda i produkter och därför vara svåra att återvinna separat.

Fakta: Återvinning - Batterier / Batteriåtervinning

  • I Sverige får man inte återvinna batterier med kvicksilver utan det separeras och skickas till slutförvaring.
  • Från Litiumbatterier återvinnar man framförallt kobolt
  • Ur Nickelmetallhybridbatterier återvinns nickel
  • Ur Nickel/kadmiumbatterier återvinnar man både nickel och kadmium.
  • Blybatterier återvinns till nya blybatterier eller till andra produkter som använder bly

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också sopor som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: