Återvinning av blästersand

Skicka en förfrågan & jämför 1-4 offerter för återvinning av blästersand. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Blästersand

Nyligen utförda uppdrag:

Mottagning av 45st kreosotslipers & blästersand - Verksamhet i Södertälje Stockholm
Återvinningslösning Farligt Avfall & Blästersand - Företag i Helsingborg Skåne
Återvinning av blästersand - Ekerö Stockholm
löpande mängder med blästersand ( drygt 10 årston) - Hämtning från 5 plaster i Stor Stockholm Stockholm
12 ton blästersand mm - Verkstadsföretag i Stockholm Stockholm

Återvinning Blästersand

Blästersand är ett vanligt förekommande blästermedel. Det är används dessutom av naturliga skäl bara en gång. Se till att hitta rätt aktör för återvinning av er förbrukade blästersand.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: