Återvinning av Blästersand?

Blästersand - Skicka förfrågan & Jämför upp till 4 offerter för återvinning av Blästersand. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Blästersand

Nyligen utförda uppdrag:

Återvinning av blästersand - Ekerö Stockholm
löpande mängder med blästersand ( drygt 10 årston) - Hämtning från 5 plaster i Stor Stockholm Stockholm
12 ton blästersand mm - Verkstadsföretag i Stockholm Stockholm
Löpande mängder Blästringssand - Lund Skåne
Större mängder ( ca: 2.500 ton) produktionsspill - Köping Västmanland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning Blästersand

Blästersand är ett vanligt förekommande blästermedel. Det är används dessutom av naturliga skäl bara en gång. Se till att hitta rätt aktör för återvinning av er förbrukade blästersand.