Återvinning av brandsläckare

Jämför offerter för återvinning av Farligt Avfall. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Brnadsläckare

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande hämtning av Brandsläckare - Kommunal verksamhet i Strängnäs Södermanland
Hämting av Gasolflaskor - Huddinge Stockholm
Löpande hämtning av Farligt Avfall - Sollentuna Stockholm
Löpande Hämtning/Skrotning av brandsläckare ( ca: 100st/år) i Strängnäs Södermanland
Löpande hämtning/hantering av Brandsläckare - Karlstad Värmland

Återvinning av brandsläckare

Har du en eller flera gamla brandsläckare liggandes? För samtliga tryckbehållare gäller det att du återlämnar de förbrukade behållarna till inköpsstället eller till tillverkaren. Det finns också företag som specialiserar sig på återvinning av tryckbehållare.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: