Återvinning av bromerade flamskyddsmedel?

Jämför offerter för återvinning av farligt avfall i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

bromerade flamskyddsmedel

Nyligen utförda uppdrag:

Hämtning av ca 3kbm glykolblandat vatten - Verksamhet i Stockholm Stockholm
Löpande hämtning av vattenlösningar/läkemedel (ca 500l/år) - Verksamhet i Göteborg Västra Götaland
Hämtning av kemikalier - Skola i Uppsala Uppsala
Hämtning av färg - Industri i Vansbro Dalarna
Tillfällig hämtning av kemikalier och elektronik - Laboratorium i Lund Skåne

Bromerade flamskyddsmedel

Bromerade flamskyddsmedel är kemikalier som är vanligt förekommande i produkter som kan utsätta för brandfara. Exempel på produkter som kan innehålla bromerade flamskyddsmedel är plast, textil och elektronik i olika former. Anledningen till att man tillsätter bromerade flamskyddsmedel är att man vill skydda en produkts livscykel. Problemet är bara att de försvårar återvinningen av materialen som produkten är tillverkad av i övrigt. De kan dessutom vara miljöfarliga då de är fettlösliga och organiska, vilket gör att gifterna kan tas upp av naturen.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: