Återvinning av färgrester?

Jämför offerter för återvinning av farligt Avfall. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Färgrester

Nyligen utförda uppdrag:

Farligt Avfall - Annan plats - Kungälv Västra Götaland
Mottagning/hantering av ca 150kg industrifärg - Industri i Östhammar Uppsala
Mottagning av farligt avfall - Byggföretag - Nacka Stockholm
Bortforsling av färgburkar - BRF i Stockholm Stockholm
Hämtning av färg - Industri i Vansbro Dalarna

Återvinning av färgrester

Återvinning av färgburkar går utmärkt så länge de är "dropptorra", "spackelrena" eller "penselrena". Det gäller oavsett om det handlar om plastburkar eller metallburkar. Återvinning av färg går också bra. Men det krävs olika hanteringslösningar i återvinningen beroende på om färgen klassas som farligt avfall eller inte. Oavsett om du är privatperson eller företag finns det flera aktörer som kan hjälpa dig med återvinning av färg.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: