Återvinning av färgrester?

Jämför offerter för återvinning av farligt Avfall. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Färgrester

Nyligen utförda uppdrag:

Bortforsling av färgburkar - BRF i Göteborg Västra Götaland
Bortforsling av grovsopor, färgburkar m.m. - Villa i Göteborg Västra Götaland
Löpande (varannan vecka) helhetslösning - Frisörsalong i Uppsala Uppsala
Löpande hämtning av farligt avfall (färgrester) - Salong i Uppsala Uppsala
Hämtning av ca 60-90L farligt avfall - Butik i Uppsala Uppsala

Återvinning av färgrester

Återvinning av färgburkar går utmärkt så länge de är "dropptorra", "spackelrena" eller "penselrena". Det gäller oavsett om det handlar om plastburkar eller metallburkar. Återvinning av färg går också bra. Men det krävs olika hanteringslösningar i återvinningen beroende på om färgen klassas som farligt avfall eller inte. Oavsett om du är privatperson eller företag finns det flera aktörer som kan hjälpa dig med återvinning av färg.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: