Farligt Gods - Hitta rätt leverantör!

Skicka förfrågan & jämför upp till 4 offerter för hantering av farligt gods! Gratis, enkelt & miljösmart!

Farligt Avfall

Senaste Förfrågningar

Förorenade jordar/mark - Verksamhet i Finspång Östergötland
Helhetslösning till Lager/distributionsföretag - Hisings Backa Västra Götaland
Helhetslösning för Industri i Västerås Västmanland
Bortforsling av Glycol/Kylvatten för destruktion - Stockholm Stockholm
Helhetslösning till industriell aktör - Vadstena Östergötland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Farligt Gods

Farligt gods brukar beskrivas som gods som vid transport kan orsaka skador på miljö, egendom, människor eller djur om det inte transporteras på ett sätt som är tryggt & säkert och dessutom lagstadgat. Det är långt ifrån alla transportföretag som har de nödvändiga tillstånden för att transportera farligt gods. Men här på Recycla.se kommer du i kontakt med många av dem bara genom att formulera ert behov. Sedan kommer du att bli kontaktad av de företag som vill hjälpa just er! Hitta rätt företag för Farligt gods nu!