Återvinning av kemikalier

Skicka förfrågan & jämför upp 1-4 offerter för återvinning av kemikalier. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

återvinning av Kemikalier

Nyligen utförda uppdrag:

Hämtning och destruering av ogräsmedel och spillolja - Lantbruk i Trelleborg Skåne
Löpande tömning av IBC-tank (kvartalsvis) - Industri/Lager i Malmö Skåne
Mottagning av Svaveldioxid (ca 1.400L) - Verksamhet - Lessebo Kronoberg
Hämtning av kemikalier - Skola i Uppsala Uppsala
Tillfällig hämtning av kemikalier och elektronik - Laboratorium i Lund Skåne

Återvinning Kemikalier

Återvinning Kemikalier. På många arbetsplatser står det gamla behållare, flaskor och dunkar med vätskor som man inte riktigt vet vad som finns i. Det finns hjälp att få. Här på Recycla.se kommer du snabbt & enkelt i kontakt med olika aktörer som har specialiserat sig på identifiering och omhändertagande av era gamla kemikalier.

Har ni en en fungerande och kostnadseffektiv återvinning från er verksamhet? Här kan ni jämföra erbjudanden från flera företag som erbjuder återvinning av kemikalier, helt gratis!

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också sopor som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: