Återvinning av oljefilter

Skicka en förfrågan & jämför 1-4 offerter för återvinning av oljefilter. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Farligt Avfall

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande återvinning av oljefilter - Verkstad i Växjö Kronoberg
Löpande tömning av spilloljetank & oljefilter - Verksamhet i Nacka Stockholm
Tillfällig hämtning av IBC-behållare, bränsle & oljefilter - Verksamhet i Varberg Halland
Hämtning av 2 fat spillolja och oljefilter - Verksamhet på Värmdö Stockholm
Hämtning av spillolja och oljefilter - Lantbruk i Vadstena Östergötland

Återvinning av oljefilter

Nu kanske du står med ett oljefilter i handen och undrar; hur återvinner jag detta oljefilter? Hittar du rätt återvinnare kommer den aktören att ta och energiutvinna fibermaterialet inne i oljefiltret till värme och metallhöljet kommer att återvinnas.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: