Återvinning av Oljefilter?

Återvinning Oljefilter - Skicka förfrågan & jämför upp till 4 offerter för återvinning av Oljefilter. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Farligt Avfall

Nyligen utförda uppdrag:

Hämtning av Spillolja & Oljefilter - Verksmahet i Lund Skåne
Löpande hämtning av Spillolja & Oljefilter - Verkstad i Tanums kommun Västra Götaland
Löpande hämtning av Spillolja & Oljefilter - Verksamhet i Södertälje Stockholm
Spillolja och oljefilter - Verkstad i Stockholm Stockholm
Helhetslösning till Industriell verksamhet - Håbo i Uppsala Uppsala

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning Oljefilter

Nu kanske du står med ett oljefilter i handen och knappar på din dator med andra frågandes: Hur återvinner jag detta oljefilter. Hittar du rätt återvinnare kommer den aktören att ta och energiutvinna fibermaterialet inne i oljefiltret till värme och metallhöljet kommer att återvinnas.