Återvinning av oljefilter

Skicka en förfrågan & jämför 1-4 offerter för återvinning av oljefilter. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Farligt Avfall

Nyligen utförda uppdrag:

Hämtning av 2 fat spillolja och oljefilter - Verksamhet på Värmdö Stockholm
Hämtning av spillolja och oljefilter - Lantbruk i Vadstena Östergötland
Hämtning av 5st fat med oljefilter - Verksamhet på Tjörn Västra Götaland
Destruktion av ca 500st oljefilter - Avesta Dalarna
Tillfällig hämtning av spillolja, oljefilter och sprayburkar - Privatperson i Vetlanda Jönköping

Återvinning av oljefilter

Nu kanske du står med ett oljefilter i handen och undrar; hur återvinner jag detta oljefilter? Hittar du rätt återvinnare kommer den aktören att ta och energiutvinna fibermaterialet inne i oljefiltret till värme och metallhöljet kommer att återvinnas.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: