Återvinning av Spillolja? Få Offerter!

Spillolja - Skicka förfrågan & jämför upp till 4 offerter för återvinning av Spillolja. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Spillolja

Nyligen utförda uppdrag:

Spillolja - Fastighet i Göteborg Västra Götaland
Hämtning av 1.000L soillolja - Verksatad i Norträlje Stockholm
Löpande hantering av Spillolja - Verkstad i Munkedal Västra Götaland
Upphämtning av spillolja på fat 5-6st i växjö Kronoberg
Helhetslösning avfall - Företag i Heby Uppsala

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning Spillolja

År 2003 var världens bästa land för återvinning av spillolja Luxemburg. Där gick 100% av all spillolja till återvinning. Tyskarna och Italienarna låg runt 50% återvinning. I Sverige var vid den tidpunkten hopplöst dåliga, då 0% gick till återvinning. Mycket har hänt sedan dess. Idag upparbetas spillolja ofta till eldningsolja. Kontakta en aktör för återvinning av dina gamla spilloljor!