Återvinning av spillolja

Skicka en förfrågan & jämför 1-4 offerter för återvinning av spillolja. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Spillolja

Nyligen utförda uppdrag:

Tillfällig hämtning av 5st oljefat - Verksamhet i Göteborg Västra Götaland
Tömning/hämtning av 5st fat med spillolja - Huddinge Stockholm
Hämtning och destruering av 6st fat spillolja - Verksamhet i Botkyrka Stockholm
Tillfällig hämtning av spillolja, oljefilter och sprayburkar - Privatperson i Vetlanda Jönköping
Hämtning och destruktion av 6st oljefat med spillolja - Industriell aktör i Botkyrka Stockholm

Återvinning av spillolja

År 2003 var världens bästa land för återvinning av spillolja Luxemburg. Där gick 100% av all spillolja till återvinning. Tyskland och Italien låtervinner ca 50%  av all spillolja. I Sverige 2003 var vi hopplöst dåliga, då 0% gick till återvinning. Mycket har hänt sedan dess. Idag upparbetas spillolja ofta till eldningsolja. Kontakta en aktör för återvinning av dina gamla spilloljor!

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: