Stickande & Skärande Avfall

Skicka förfrågan & Jämför upp till 4 offerter för hantering av stickande och skärande avfall. Få rätt pris & leverantör Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

stickande_skärande_avfall

Senaste Förfrågningar

Avfallshantering ( Farligt avfall) - Vårdcentral i Göteborg Västra Götaland
Löpande ( årlig) hantering avFarligt avfall - vårdföretag i Malmö Skåne
Löpande Farligt avfallshantering önskas i Umeå Västerbotten
Löpande hantering av Farligt Avfall - Klinik i Kristianstad Skåne
Löpande hämtning av farligt avfall i Sundsvall Västernorrland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Övrigt Farligt Avfall

Det är inte helt lätt att veta vad som är farligt avfall och vad som inte är det. Dessutom är en del farligt avfall klassat som farligt gods som har mycket hårda restriktioner gällande transport. Men, var inte orolig det finns många experter som kan hjälpa dig. Med vår tjänst recycla.se kommer du snabbt, gratis & enkelt i kontakt med dem via vårt offertformulär.