Hantering av Stickande & skärande avfall

Skicka en förfrågan & jämför 1-4 offerter för hantering av stickande och skärande avfall. Få rätt pris & leverantör Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

stickande_skärande_avfall

Nyligen utförda uppdrag:

Stickande & Skärande - Annan plats - Malmö Skåne
Löpande hämtning av stickande & skärande - Handel & Butik - Göteborg Västra Götaland
Löpande hämtning av stickande & skärande - Tatueringsstudio i Stockholm Stockholm
Löpande hämtning av stickande & skärande (kvartalsvis) - Klinik i Stockholm Stockholm
Löpande hämtning av riskavfall (var 4:e månad) - Vård & Omsorg - Örebro Örebro

Stickande & Skärande avfall 

Avfall med stickande/skärande egenskaper som varit i kontakt med kroppsvätskor ska även räknas som smittförande avfall (SOSFS 2005:26). Det kan vara tex kanyler, knivblad, suturnålar etc. 

Avfall med smittförande egenskaper klassas som farligt avfall och även som farligt gods vid transport på väg (ADR-S) (MSBFS 2018:5)

Benämningen kommer ifrån att sk stickande och skärande avfall kan orsaka skador. Skärande och stickande avfall som har varit i kontakt med kroppsvätska klassificeras alltså som smittförande avfall. Avfallet klassificeras också som farligt avfall tills dess det är konverterat och avdödat genom värmebehandling. Vid transport av icke avdödat smittförande avfall klassificeras avfallet som farligt gods. Exempel är sprutor för engångsbruk med kanyl, engångskanyler, suturnålar, ampuller mm,  engångsbruk som använts till patient med blodsmitta och enstaka blodrör. 

 

Det är oerhört viktigt att den aktör ni använder för er hantering och återvinning för det stickande och skärande avfallet har de tillstånd som krävs samt är ett kvalitetssäkrat företag. 

Vi på Recycla.se hjälper er att utvärdera de företag som kan hjälpa er och tar fram 1-4 prisförslag från olika aktörer så att ni kan bedömma dessa och jämföra. 

Om ni behöver byta från er befintliga aktör så hjälper vi er även i den processen. 

Ni når oss direkt för rådgivning via nedanstående telefonnummer. 

 

Gratis rådgivning för hantering av stickande & skärande avfall

Tel: 010-500 60 20

E-post: