Stickande & skärande avfall

Skicka en förfrågan & jämför 1-4 offerter för hantering av stickande och skärande avfall. Få rätt pris & leverantör Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

stickande_skärande_avfall

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande hämtning av stickande & skärande - Tatueringsstudio i Stockholm Stockholm
Löpande hämtning av stickande & skärande (kvartalsvis) - Klinik i Stockholm Stockholm
Löpande hämtning av riskavfall (var 4:e månad) - Vård & Omsorg - Örebro Örebro
Stickande & Skärande - Verksamhet i Täby Stockholm
Säkerhetsdestruktion av kanyler - Vård & Omsorg - Jönköping Jönköping

Övrigt farligt avfall

Det är inte helt lätt att veta vad som är farligt avfall och vad som inte är det. Dessutom är en del farligt avfall klassat som farligt gods som har mycket hårda restriktioner gällande transport. Men var inte orolig, det finns många experter som kan hjälpa dig. Med vår tjänst recycla.se kommer du snabbt, gratis & enkelt i kontakt med dem via vårt offertformulär.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: