Avfallshantering vid köpcentrum

Jämför upp till 4 offerter för återvinning & avfallshantering för köpcentrum i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige! Snabbt, enkelt & gratis.

Köpcentrum

Nyligen utförda uppdrag:

Bortforsling av 3 ton livsmedel - Verksamhet i Spånga Stockholm
Hyra och löpande hämtning av container för brännbart - Butik i Linköping Östergötland
Löpande avfallshantering - verksamhet på Södermalm Stockholm
Helhetslösning ( inkl. avfallsutrustning) för 500 årston med HDPE plast - Verksamhet i Härryda Västra Götaland
Prisförfrågan på återvinning - Trelleborg Skåne

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Avfallshantering vid köpcentrum

I ett köpcentrum är ofta avfallsflödena stora och varierar med den typ av verksamheter som bedrivs i fastigheten. En enkel väg för återvinning vid köpcentrum är att använda sig av containrar med komprimatorer för att forsla iväg materialet i fråga. Idag finns det många smarta lösningar som sparar både direkta avfallskostnader och frigör yta i er fastighet. 

Kom i kontakt med rätt återvinningsföretag & se till att få en miljösmart och ekonomisk återvinning från från ert köpcentrum!