Avfallshantering vid Köpcentrum

Återvinning Köpcentrum - Jämför upp till 4 offerter/prisförslag för återvinning & avfallshantering för Köpcentrum i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige! Snabbt, enkelt & gratis.

Köpcentrum

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande återvinningslösning - Verkstad i Solna - Stockholm Stockholm
Löpande avfallshantering - Butik på Riddargatan i Stockholm Stockholm
Helhetslösning till Verkstad & Butik i Kungälv Västra Götaland
Container för blandat avfall - Företag i Klippan Skåne
Avfallscontainer - Utrensning av Större butik - Linköping Östergötland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Avfallshantering vid Köpcentrum

Köpcentrum. I ett köpcentrum är ofta avfallsflödena stora och varierar med den typ av verksamhet som bedrivs i fastigheten. En enkel väg för återvinning vid köpcentrum är att använda sig av containrar med komprimatorer för att forsla iväg materialet i fråga. Idag finns det många smarta lösningar som sparar både direkta avfallskostnader och frigör yta i er fastighet. 

Kom i kontakt med rätt återvinningsföretag  & se till att få en miljösmart och ekonomisk återvinning från från ert Köpcentrum!