Återvinning från/vid verkstad

Jämför upp till 4 offerter för återvinning & avfallshantering från er verkstad i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige! Snabbt, enkelt & gratis.

Verkstad

Nyligen utförda uppdrag:

Metallskrot - Verkstad/ Installation - Härryda Västra Götaland
elektrolyt/kopparskrot, aluminium - Verkstad/ Installation - Bengtsfors Västra Götaland
Kabelskrot/elektrolytkabel - Verkstad/ Installation - Bengtsfors Västra Götaland
Löpande avfallshantering - Verkstad/ Installation - Kalmar Kalmar
Metallskrot - Verkstad/ Installation - Sundsvall Västernorrland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning från/vid verkstad

En verkstad kräver ofta en återvinning av skrot & metaller och olika typer av miljöfarliga avfall som oljor, etc. Se till att få rätt betalt vid återvinning av ert skrot och era metaller. Ni bör dessutom se till att betala rätt pris för hanteringen av miljöfarligt avfall!

Att ha en god ordning på sitt avfall innebär oftast en ren och snygg verkstad som i sin tur innebär en bättre arbetsplats.

Hitta entreprenör för återvinningslösning & se till att få en miljösmart och ekonomisk återvinning från från er verkstad!