Återvinning från/vid Verkstad

Verkstad - Jämför upp till 4 offerter/prisförslag för återvinning & avfallshantering från Verkstad i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige! Snabbt, enkelt & gratis.

Verkstad

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande (årsvis) hämtning av Järnskrot/fälgar etc - Verksamhet i Strängnäs Södermanland
Hämtning av Mässingsskrot ( ca: 2 ton) - VVS företag i Västerås Västmanland
1 - 2 ton rostfritt skrot - Företag i Kumla Örebro
Hyra & Löpande (varannan vecka) tömning av Container (brännbart) - Hjo Västra Götaland
Löpande hyra & veckovis tömning av Container med elskrot- Företag i Malmö Skåne

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning Verkstad

Verkstad. En verkstad kräver ofta en återvinning av skrot & metaller och olika typer av miljöfarliga avfall som oljor, etc. Se till att få rätt betalt vid återvinning av ert skrot och era metaller. Ni bör dessutom se till att betala rätt pris för hanteringen av miljöfarligt avfall!

Att ha en god ordning på sitt avfall innebär oftast en ren och snygg verkstad som i sin tur innebär en bättre arbetsplats.

Hitta entreprenör för återvinningslösning & se till att få en miljösmart och ekonomisk återvinning från från er Verkstad!