Ofärgat glas - skräp eller råvara?

Vi hjälper dig hitta bästa lösningen för återvinning av ofärgat glas. Genom oss får du kostnadsfritt upp till 4 offerter på godkänd glasåtervinning i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige. Snabbt, Enkelt & Gratis!

återvinning av ofärgat glas

Nyligen utförda uppdrag:

Helhetslösning till Hotell i Stockholm Stockholm
Löpande avfallshantering - 2 platser i Stockholm Stockholm
Helhetslösning till kombinerad verksamhet i Örebro Örebro
Månadsvis hämtning av well/glas/plast - Restaurang i Haninge Stockholm
Hjälp med hämtning av Dörrar & Fönster - Vällingby Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning ofärgat glas

Anledningen till att återvinnarna vill håll isär färgat glas och ofärgat glas i återvinningen är helt enkelt att de återvinns separat och måste därför hållas isär. Vid transport hanteras de ofärgat glas skilt från annat glas. Det görs genom att det finns två eller flera fack på be bilar som transporterar det ofärgade glaset till återvinning.

Fakta: Återvinning - ofärgat glas

  • Det är bara cirkulerade (förbrukade) ofärgade glasförpackningar som kan lämnas på återvinningsstationer
  • Övrigt ofärgat glas kan du dels lämna på en Återvinningscentral eller ta hjälp av ett återvinningsföretag