Bortforsling/hämtning av Vitvaror

Vi hjälper dig att hitta företag som kan hjälpa dig med bortforsling av vitvaror. Allt från spisar, kylskåp, tvättmaskiner m.m.. Beskriv bara ditt behov så ser vi till att godkända företag hör av sig med priser & lösningar.

hämta gamla vitvaror

Nyligen utförda uppdrag:

Bortforsling av tvättmaskin - Lägenhet i Kinna - Mark Västra Götaland
Bortforsling av frysskåp - Lägenhet i Uppsala Uppsala
Bortforsling av möbler - Lägenhet i Göteborg Västra Götaland
Bortforsling av tvättmaskin - BRF i Nacka Stockholm
Hämtning av tvättmaskin - Villa i Älvsjö - Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Hämtning och bortforsling av Grovsopor

Det är inte alltid man har tid och/eller möjlighet att transportera bort sina grovsopor på egen hand. Vi har samlat företag över hela Sverige som bara sysslar med hämtning av grovsopor. Vi hjälper gärna dig att hitta ett företag som kan hjälpa er med detta också. Typiska uppdrag för oss hittar du nedan.