Tömning av dödsbo

Vi har samlat företag som hjälper till med tömning av dödsbon i hela Sverige. Skicka en förfrågan och få 1-4 offerter att jämföra!

tömning av dödsbo

Tömning av dödsbo - att tänka på

 

Att tömma ett dödsbo är inte bara psykiskt tungt, det kan även vara en fysiskt påfrestande uppgift.
Att hitta en bra och trygg lösning kan kännas komplicerat när man inte vet vilka återvinningsbolag som är pålitliga.
 
 Vi har samlat bolag över hela Sverige som är experter på tömning av dödsbon och all hantering av dödsbon.
Våra godkända medlemmar samarbetar med hjälporganisationer, återvinnare och återvinningscentraler.
 
Om tömningen är av större karaktär brukar det ingå ett kostnadsfritt besök för att bedöma uppdragets omfattning.

 

Vi hjälper dig att hitta rätt företag för hantering av ert dödsbo:

  • Köp/värdering av dödsbo
  • Tömning och bortskaffning av bohag
  • Städning

Nyligen utförda uppdrag:

Tömning av Dödsbo - 2:a i Högsbo i Göteborg Västra Götaland
Tömning av dödsbo - i Göteborg Västra Götaland
Tömning av dödsbo (3:a) & förråd - i Göteborg Västra Götaland
Bortforsling av 8 säckar grovsopor - i Stockholm Stockholm
Stor avfallscontainer - Dödsbo i Eslöv Skåne

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: