Hämtning/tömning av Dödsbon?

Vi har samlat företag som hjälper till med allt kring hantering vid tömning av dödsbon i Stockholm, Göteborg och andra delar av Sverige. Beskriv Behov & jämför priser och lösningar. Snabbt, enkelt & gratis!

tömning av dödsbo

Nyligen utförda uppdrag:

Brådskande (Idag!!) tömning av uteförråd - Dödsbo i Kungsbacka Halland
Tömning av dödsbo - Villa i Stockholm Stockholm
Tömning av Dödsbo - Örebro Örebro
Tömning av Dödsbo - Stockholm Stockholm
Container till Villa i Örebro Örebro

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Tömning av Dödsbo - att tänka på

Vi vet att det kan upplevas som en tung och besvärlig uppgift att tömma ett dödsbo för inblandade parter, inte bara känslomässigt tungt utan även fysiskt. Vi har samlat bolag över hela Sverige som kan hjälpa till med detta arbete. Våra godkända medlemmar samarbetar med hjälporganisationer och återvinnare och återvinningscentraler m.m. 

Om tömningen är av större karaktär brukar det alltid först ingå ett kostnadsfritt besök för att bedöma uppdragets omfattning så att det hela går så smidigt som möjligt.

 

Vi hjälper dig att hitta rätt företag för hantering av ert dödsbo:

  • Köp/Värdering av dödsbo
  • Tömning och bortskaffning av bohag
  • Städning/Flyttstädning