Mjukplast - Återvinning/Hantering?

Skicka en förfrågan & jämför 1-4 offerter från godkända återvinningsföretag över hela Sverige för återvinning av mjukplast. Snabbt, enkelt & gratis!

återvinning av mjukplast

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande hämtning av wellpapp- & plastbalar (+ev. löpande hämtning av brännbart avfall) - Lager i Malmö Skåne
Löpande återvininng av LDPE & Wellpappsbalar - Industri i Gislaved Jönköping
Större utrensning av skrot , metaller etc - Verksamhet i Västerås Västmanland
Löpande helhetslösning - Verksamhet i Uppsala Uppsala
Löpande hämtning av kartong och plast - Butik på Drottninggatan i Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning av mjukplast

Med mjukplast för återvinning menar vi både produktionsspill, emballage och förpackningar av mjukplast. Oavsett vilken kategori av mjukplast det handlar om är det viktigt att hålla mjukplasten ren från föroreningar i så stor utsträckning som möjligt. Det gäller oavsett om det handlar om återvinning av industrispill eller återvinning av chipspåsar. Se över plaståtervinningen på ert företag nu!

Återvinning av mjukplast - Jämför priser & hanteringsförslag

Har ni en en fungerande och kostnadseffektiv hantering av mjukplast vid ert företag eller byggnadsplats? Vi hjälper dig att samla in upp till 4 erbjudanden från godkända leverantörer.