Plastfolie / Krymp- & Sträckfilm

Jämför offerter för hämtning & återvinning av plastfolie. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

återvinning av plastfolie/plastfilm

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande avfallshantering/återvinning - Enköping Uppsala
Löpande hantering av emballage/farligt avfall - Norrköping Östergötland
2 kompar & helhetslösning - Verksamhet i Göteborg ( Start december 2019) Västra Götaland
Löpande helhetslösning - Industriell verksamhet i Bollebygd Västra Götaland
Hämtning och återvinning av 11 ton PE - Verksamhet i Ängeljolm Skåne

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning av plastfolie

Plastfolie från industrin och näringslivet uppstår ofta som restprodukter från emballage och förpackningar. Plastfolie har ett värde vad gäller energiutvinning, då det i stort sett har samma energiinnehåll som olja och för materialåtervinning. Vid materialåtervinning finns det stora möjligheter att få ersättning för sitt plastfolie. Det krävs dock att man har ett kontinuerligt flöde och relativt stora volymer. Har man dessutom möjlighet att komprimera i balar så ökar man chanserna på att göra en bra affär ytterligare.

Plastfolie från hushåll skall däremot lämnas på ÅVS eller ÅVC.

Återvinning av plastfolie - Jämför priser & hanteringsförslag

Har ni en en fungerande och kostnadseffektiv hantering av plastfolie vid ert företag eller verksamhet? Vi hjälper dig att samla in upp till 4 erbjudanden från godkända leverantörer.