Hämtning/Återvinning av Returpapper

Vi har samlat över 800 godkända återvinningsföretag som hämtar och återvinner returpapper över hela Sverige. Vi hjälper dig att hitta rätt pris. Du får upp till 4 offerter oavsett om det handlar om en tillfällig utrensning eller kontinuerlig lösning från er verksamhet.

Hämtning av returpapper / pappersåtervinning

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande helhetslösning för BRF ( ca: 35 lgh samt 2 lokaler) - Malmö Skåne
Pappersåtervinning - Sekretess - Finansbolag - Stockholm Stockholm
Löpande kontorsåtervinning - Verksamhet på Södermalm Stockholm
Skrotning av ca 9 ton broschyrer - Halmstad Halland
Leverans av ca: 60 årston Returpapper - Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Fakta: Returpapper

Returpapper är ett samlingsnamn för all typ av papper som leds till återvinning. Det kan handla om kartong, wellpapp, böcker, tryckerispill, tidningar, kontorspapper m.m.

Returpapper kan återvinnas ca: 6-7 ggr. Därefter är Pappersfibrerna i returpappret ofta utslitna. Vanligtvis tillsätter man en del fiber av returpappersfiber och en del nypappersfiber vid tillverkning av nytt papper.

Ett ton returpapper brukar man säga motsvara ungefär 14 träd. I Sverige är vi relativt duktiga på returpappershantering. Vi ligger på en återvinningsgrad för pappersåtervinning om 85 % av allt papper som sätts på marknaden. Returpapper betingar så gott som alltid ett skrotvärde.

Vad har Returpapper för värde?

Returpapper är från Pappersbrukens perspektiv runt om i världen som en råvara. Det speglar också det faktum att papper har ett skrotvärde på marknaden. Det behövs dock lite volymer (gärna flera ton) för att det skall bli intressant för något återvinningsföretag att ge ersättning.

Vidare kan man säga att ju mer likt pappersmassa ett papper är (t.ex. ofärgat spill från ett tryckeri som är helt vitt och har låg trähalt) har ett högt värde. På samma sätt har t.ex.. en våtstark brun papperssopsäck ett lågt värde.

Hämtning av Returpapper

Har ni en en fungerande och kostnadseffektiv pappersåtervinning på ert Kontor, Företag eller Fastighet? Här kan ni jämföra erbjudanden från flera företag som erbjuder återvinning av Returpapper, helt gratis!

För mer info. Läs om Returpapper på wikipedia