Återvinning Kartonger & Papp

Återvinning papp & kartong - Skicka förfrågan & Jämför upp till 4 offerter för hämtning & återvinning av kartonger. Hitta rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Hämtning och återvinning av papp & kartong

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande helhetslösning för BRF ( ca: 35 lgh samt 2 lokaler) - Malmö Skåne
Löpande (månadsvis) hämtning av wellpapp - Industri i Västra Frölunda - Göteborg Västra Götaland
Löpande återvinningslösning - Verkstad i Solna - Stockholm Stockholm
Hämtning av Opressad wellpapp - Verksamhet vid Järntorget i Göteborg Västra Götaland
Löpande hämtning av Wellpappsbalar - Industri/Lager i Staffanstorp Skåne

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning Papp & Kartong

Kartong kallas också för papp. Kartong är egentligen ett kraftigt papper. För att det skall kallas kartong skall kartongen ha en ytvikt på mer än 170 mg per kvm. Papp är också ett kraftigt papper men skall ha en ytvikt på mer än 400 mg per kvm. Återvinning av kartong och papp är inga problem då det ofta är tillverkade av samma material som vanligt papper. Industrin för återvinning av papper är väl utvecklad i Sverige.

Har man tillräckligt med kartong finns det stora möjligheter att återvinning av kartong blir en plusaffär.

Fakta: Kartongåtervinning

  • Pappersfibern i kartong klarar av att återvinnas ungefär fem gånger. Den femte gången är fibern ganska utsliten, men duger bra till t.ex. tillverkning av äggkartonger
  • Producerar man stööre mängder kartong i form av emballage eller liknande kan det vara ekonomiskt effektivt att skaffa sig en balpress eller en komprimator.