Hämtning/Återvinning av Papper

Återvinning av papper - Skicka förfrågan & Jämför upp till 4 offerter för hämtning & återvinning av papper. Hitta rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. snabbt, enkelt & gratis!

Hämtning av returpapper / pappersåtervinning

Senaste Förfrågningar

Löpande Wellpappsåtervinning - Verksamhet i Nacka Stockholm
Helhetslösning till Kontorshotell - Varberg Halland
Löpande helhetslösning till verksamhet i Sigtuna Stockholm
Löpande hämtning från Fastighet i centrala Uppsala Uppsala
Löpande Pappersåtervinning - Verksamhet i Uppsala Uppsala

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning av Papper

Pappersåtervinning är något som är mycket vanligt förekommande både från verksamheter och hushåll. Begreppet papper inkluderar allt från wellpapp och kartonger till kontorspapper och andra kvaliteter från t.ex. ett tryckeri. Inom återvinningsindustrin kallas denna typ av avfall för Returpapper och är en mycket stor råvara för pappersbruk runt om hela världen. Idag är ersättningen för många kvaliteter av papper uppe på rekordhöga nivåer. Det krävs dock lite volymer för att ersättningen skall överstiga kostnader för hämtning etc.

Har ni en miljösmart och ekonomiskt effekt återvinning från er verksamhet? Undersök det genom att skicka en kostnadsfri förfrågan här på recycla.