Liselotte Lööf AB 

(5)
  • Godkända av Stockholm Vatten och Avfall för hämtning av grovavfall, elavfall och kyl- och frysmöbler i Stockholms kommun.
  • ISO certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.
  • ISO certifierade enligt kvalitetsledningssytemet ISO 9001.
  • tillstånd från Länsstyrelsen till yrkesmässiga vägtransporter av farligt avfall och avfall som inte är farligt avfall.
  • Transportstyrelsens tillstånd för yrkesmässigt bedrivande av godstransporter på väg samt personal i ledningsposition som har Transportstyrelsens yrkeskunnande för godstransporter på väg.

Kundomdömen

(5)
Elisabet
2019-12-30

Hur bra som helst det blev ett fel i kommunikationen mellan chaufför och expedition Men viljan att lösa gåtan var så bra även om vi fick justera tiden. Fel kan det alltid bli mänskligt men så bra dialog och bemötande.