Wiklunds Åkeri AB

(5)
  • Godkända av Stockholm Vatten och Avfall för hämtning av grovavfall, elavfall och kyl- och frysmöbler i Stockholms kommun.
  • ISO certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.
  • ISO certifierade enligt kvalitetsledningssytemet ISO 9001.
  • Tillstånd från Länsstyrelsen till yrkesmässiga vägtransporter av farligt avfall och avfall som inte är farligt avfall.
  • Transportstyrelsens tillstånd för yrkesmässigt bedrivande av godstransporter

Kundomdömen

(5)
Annika
2016-09-26

Mycket bra!

(5)
Ebrahim
2016-09-26

Dem var snabb omsorgsfull fantastiskt bemötande tyckte om vad dem håller på,mijömässlgt och profetionelt. Jag är verkligen tacka dem för en fantastiskt jobb. Mvh Ebbe