Återvinning av hårdplast

Vi hjälper er helt gratis att få svar på den frågan! - Skicka förfrågan & jämför 1-4 offerter från godkända återvinningsföretag över hela Sverige. Snabbt, enkelt & miljösmart!

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

Vägledning till definitionen av hushållsavfall

Återvinning av hårdplast

Återvinning av hårdplast går till så att olika kvaliteter av hårdplast separeras på en återvinningsanläggning genom sortering beroende på vilken typ av hårdplast det handlar om. Sedan granuleras hårdplasten till plastregranulat. Regranulatet blir sedan råvara till nya hårdplastprodukter. Har ni sett över plaståtervinningen från ert företag på länge?

Återvinning av hårdplast - Jämför priser & hanteringsförslag

Har ni en fungerande och kostnadseffektiv hantering av hårdplast vid ert företag eller byggnadsplats? Vi hjälper dig att samla in upp till 4 erbjudanden från godkända leverantörer.