Plaståtervinning för företag

Få 1-4 prisförslag för plaståtervinning från er verksamhet, oavsett om det handlar om er BRF, kontor eller industriell verksamhet. Snabbt, enkelt & gratis!

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

Vägledning till definitionen av hushållsavfall

Att återvinna plast

Det finns många plastsorter som lämpar sig för återvinning av plast. Oavsett vilken plast ert företag vill återvinna finns det några grundregler som avslöjar ifall ert plast har något värde som råvara. Det första och viktigaste: Det krävs mycket stora mängder för att något positivt skrotvärde skall komma att bli aktuellt. (Vi talar om flera ton och gärna löpande, vanligen produktionsspill från tillverkande industri). Men det lönar sig alltid att jämföra vilka möjligheter som finns på marknaden och det hjälper vi er med, helt kostnadsfritt!

Några tumregler för att få ersättning för plastskrot:

  • Homogenitet - Plasten skall vara enhetlig. Du har till exempel större chanser till en bra ersättning vid plaståtervinning om du separerar efter deras namn (PE, PP PVC etc.). Dessutom skall de vara så fria som möjligt från föroreningar (färger, smuts, flamskyddsmedel etc.)
  • Kvalitet - Vilken typ av plastsort som du söker återvinning för. (Det finns många olika varianter där Polyeten - PE är kanske den vanligaste).
  • Kvantitet - Den viktigaste tumregeln för all typ av plaståtervinning och återvinning i allmänhet. Har du stora mängder finns det så gott som alltid något återvinningsföretag som ser en affärsmöjlighet. Producerar man större mängder av plast kan det vara lämpligt att skaffa någon form av avfallsutrustning såsom en balpress eller en komprimator

Läs mer om Plaståtervinning på Wikipedia.

Plaståtervinning - Från Hushåll

Som hushåll har man ofta olika produkter i plast som man av någon outgrundlig anledning behöver slänga med jämna mellanrum. Gäller det plastförpackningar så är tipset att hitta närmaste Återvinningsstation. Gäller det plastprodukter Som pulkor, kökstillbehör etc. så är det Återvinningscentralen som gäller.