Recycling för verksamheter

Vi har samlat godkända Recyclingföretag över hela Sverige! Få 1-4 prisförslag för allt inom Recycling i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige!

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

Recycling

Recycling är som du vet ett numera försvenskat ord för återvinning. Här på Recycla.se får du hjälp med att hitta bästa möjliga recycling och recyclingrelaterade tjänster som matchar just dina behov. Vår absoluta tro är att drivkraften till recycling är ekonomi. Då menar vi att återvinning måste vara ekonomiskt lönsamt jämfört med alternativ. Med ekonomiskt lönsamt menar vi i första hand att de resurser som vi lägger på återvinning skall tillgodose våra egna ekonomiska önskemål i första hand och andra hand även vara ekonomiskt effektivt för samhället i stort. Det är det som är miljösmart recycling!

Se till att få en miljösmart recycling på ert företag eller verksamhet? Här kan ni jämföra erbjudanden från flera företag som erbjuder återvinning och återvinningsrelaterade tjänster, helt gratis!

Skicka en förfrågan via Recycla och se vad ni har för möjliga lösningar för era sopor!

Läs mer om Recycling på: Wikipedia