Soprum

soprum med kärl på hjul

Soprum är en särskild plats där man som hyresgäst kan slänga rest- och matavfall, samt förpackningar om fastighetsägaren erbjuder det.

Från och med 1 januari 2024 blir det lag på att sortera ut matavfall. Miljörum och avfallsrum är andra benämningar på ett soprum, även fastighetsnära insamling är en typ av soprum där man erbjuder flera olika typer av avfallssorteringsmöjligheter till hyresgästerna. Att erbjuda flera sorteringsmöjligheter är dock frivilligt. Soprummet kan se olika ut och det är upp till fastighetsägaren att ta fram en fungerande avfallsslösning som är optimal för föreningen eller företaget.

Vilka sorteringar kan ett soprum ha?

Sorteringarna som man kan ha i soprummet varierar, men det måste finnas möjlighet att sortera rest- och matavfall. Utöver det är det upp till fastighetsägaren att bestämma vilken annan typ av sortering man vill erbjuda hyresgästerna.

Ett soprum måste ha sopkärl för mat- och restavfall. Nedan följer några exempel på andra sorteringsmöjligheter:

  • Glas
  • Plastförpackningar
  • Tidningar
  • Wellpapp
  • Pappersförpackningar
  • Brännbart avfall
  • Batterier
  • Metallförpackningar

Vill du veta mer om soprum och fastighetsnära insamling och hur det kan bidra till att sänka er fastighets avfallskostnader? Mer information och vägledning finns tillgänglig under vår återvinningsguide fastighetsnära insamling.

Beställa den bruna påsen

Du beställer den bruna soppåsen av din kommun eller det företag som hämtar ert matavfall.

Det rekommenderas att man beställer den bruna påsen i god tid så att det alltid är tillgängligt för hyresgästerna. Detta blir ännu viktigare när den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2024. Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att beställa nya påsar och för den som ska göra en beställa kan få vägledning av sin kommun. Den bruna påsen, som är avsedd för matavfall, ska placeras på en synlig och lättåtkomlig plats antigen i soprummet eller på fastighetsnära insamlingen.

Plats och avfallsbehållare för soprum

Det är viktigt att ta hänsyn till antalet hushåll som ska använda soprummet för att beräkna hur många avfallsbehållare man behöver. Platsen måste också var lättåtkomlig för sophanterarna. Det finns möjlighet att placera soprummet både inomhus och utomhus. Om det är platsbrist kan ett soprum utomhus nära vägen vara mest optimalt. Vilken typ av avfallsbehållare som är mest lämpad beror på om soprummet är inomhus eller utomhus. Om soprummet placeras inomhus är kärl på hjul det mest lämpliga valet, medan om det placeras utomhus kan man välja mellan olika alternativ, såsom mark- och underjordsbehållare eller kärlskåp. Det är viktigt att tänka på att mark- och underjordsbehållare ställer krav på marken de ska placeras på, men underjordsbehållare är de avfallsbehållare som hanterar störst volym av alla alternativ där man kan minska sina antal tömningar och minska avfallskostnaderna betydligt.

Hur ser ett soprum ut?

Ett soprum eller miljörum kan se olika ut beroende på olika faktorer. Det absolut viktigaste är att den är placerad nära vägen och det ska vara enkelt att genomföra tömning av avfallsbehållare för de som hanterar soporna. Även om det är kommunalt monopol på hushållsavfall kan du påverka vilken typ av soprum du vill ha. En annan viktig faktor är hur många fastigheter eller hushåll som soprummet är avsedd för.

När det gäller utseendet på soprummet är det främst viktigt att det känns inbjudande och rent. Det kan vara trevligt att ge soprummet en trevlig färg eller tapet. Med bra belysning underlättas sorteringen av avfallet och upplevelsen av soprummet blir mer inbjudande än att slänga sitt avfall i mörkret. För att hålla soprummet rent och snyggt är det viktigt att regelbundet tvätta avfallsbehållarna och städa soprummet för att upprätthålla en renare miljö. Dessutom kan man minska dålig lukt och hålla skadedjuren borta.

Sorteringsguide för soprum

Genom att tydligt märka med sorteringsguider i soprummet kan man hjälpa minska mängden fel sorteringar. Sorteringsguide är dessutom väldigt uppskattat av hyresgästerna. Placera sorteringsguide eller annan nödvändig information direkt på avfallsbehållaren, ovanför eller bredvid. Att hålla sina hyresgäster uppdaterade på om eventuella uppdateringar i soprummet som exempelvis nya sorteringsmöjligheter eller hur man förbättra sin sortering bidrar till en bättre återvinning.

Checked checkbox Gratis offerttjänst
Checked checkbox Spara pengar
Checked checkbox Minska klimatpåverkan
Sveriges största marknadsplats
för återvinning med över 350 anslutna återvinningsföretag.
Vårt genomsnittliga betyg:
4.49/5
(6703)

Kundrecensioner

Bortforsling av 3 m³ - Stockholm

Samira Flytt AB fick omdömet

Bortforsling av 18 m³ - Järfälla

Blev kontaktad och acceptera förslag på telefon

Uniswed AB (United Services Sweden AB) fick omdömet

Bortforsling av 6 m³ - Göteborg

Väldigt bra!

Återvinningsbilen i Väst AB fick omdömet