Fastighetsnära insamling - FNI

Det ska vara lätt att göra rätt - Både för individen och för verksamheten.

Abonnemanget Fastighetsnära Insamling (FNI) innebär sophämtning nära fastigheten. Fler kommuner väljer idag att satsa på fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Vi har sett en ökad efterfrågan för FNI-tjänster och detta kommer bara fortsätta att växa!

Det finns många bra anledningar till att ha sortering i sin fastighet. T.ex. era avfallskostnader kan gå ned, ni gör en stor insats för miljön och ni gör era boenden glada!

Vilken sortering vill ni erbjuda era boende?

FNI innebär sophämtning av allt er avfall som t.ex. hushållsavfallet, matavfall, förpackningar och tidningar. Ni kan erbjuda era boende sophämtning i kärl eller välja att installera markbehållare.

Underjordsbehållare för FNI

Att installera underjordsbehållare kan underlätta massor! Ni slipper se överfulla kärl och det finns ingen risk för att avfallet kommer lukta. Samt ni sparar mycket utrymme och kan slänga mer avfall på en liten yta. Plus att det är också väldigt snyggt!

Behållarna liknar en underjordisk återvinningsstation och det finns två varianter, underjordisk container eller underjordisk säck. Underjordsbehållaren har ett nedkasthål ovanför marken och tömning sköt av en lastbil med kran.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

Vägledning till definitionen av hushållsavfall

Hitta bästa pris & lösning nu!

Hitta bästa pris & lösning nu
1-4 Erbjudanden
Snabbt & Enkelt
Gratis
Sveriges största marknadsplats
för återvinning med över 1000 anslutna företag.
Vårt genomsnittliga betyg:
4.41
(3387)

Löpande FNI och helhetslösning till samfällighet (230 hushåll) - Fastighet/BRF - Täby

Valde Ragn-Sells till delar av förfrågan!

Ragn-Sells Recycling AB - Anne Kosonen fick omdömet

Löpande hämtning av pappersförpackningar - Fastighet/BRF - Stockholm

bra och snabb respons!

Återvinningsbolaget fick omdömet

Helhetslösning - Fastighet/BRF - Stockholm

Office Recycling Sverige AB fick omdömet