Vad betyder hushållsavfall och kommunalt monopol?

Madicken | 2022-02-03

Har du stött på termerna hushållsavfall eller kommunalt avfallsmonopol och inte riktigt fattat vad som menas? Hur påverkar det eran verksamhet och ert avfall? Recycla förklarar.

Känns avfallsbranschen krånglig att förstå?

1e januari 2022 bestämdes det att kommunerna skulle ta över ansvaret om hämtning av returpapper och detta fick många att klia sig i huvudet. Vad betyder kommunalt monopol och ansvar egentligen?

Kommunalt monopol eller även kallat kommunalt avfall har ersatt det tidigare begreppet hushållsavfall. Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall (enligt 15 kap. 3 § miljöbalken).

I miljöbalken (15 kap. 3 §) anges avfall från hushåll och avfall från andra källor som liknar hushållsavfall, vara kommunalt avfall. Exempel på kommunalt avfall är köksavfall från lunchsalen, pappershanddukar, matspill från butiker och det blandade skräpet i papperskorgen m.m. Detta gäller för privatpersoner såväl som verksamheter.

Avfall som inte faller under kommunalt monopol däremot är,

  1. Avfall från tillverkning
  2. Avfall från jord- och skogsbruk
  3. Avfall från fiske
  4. Avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrensning
  5. Bygg- och rivningsavfall
  6. Uttjänta bilar

Viktigt att klassificera avfall

Att man bytte namn på begreppet hushållsavfall till kommunalt avfall, har tydliggjort hur viktigt det är att genomföra klassificeringar av avfall för att kunna bedöma vad som faller under kommunalt monopol och inte.

Om avfallet har uppkommit i en verksamhet beror bedömningen på vilken typ av verksamhet det är. Exempelvis är avfall från tillverkning inte kommunalt avfall.

Annan vägledning om du känner dig osäker på ert avfall:

Kommunalt monopol vägledning
Observera att det kan finnas ytterligare fall av klassificering som inte framgår av figuren, exempelvis gränsfall.