Industriavfall - Jämför offerter!

Skicka förfrågan & jämför 1-4 offerter från godkända återvinningsföretag över hela Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Industriavfall

I Sverige finns många industrier som genererar rester från sin verksamhet som vanligen kallas industriavfall eller produktionsspill. Industriavfall är den avfallsström som med störst sannolikhet kan generera intäkter. Det beror på att det ofta rör sig om relativt stora, homogena mängder av material. Dessutom är industriavfall ofta förhållandevis "rent" avfall. Detta gäller särskilt industriavfall i form av produktionsspill, men även andra typer av industriavfall. Det är därför viktigt att industriföretag ser över och jämför sina avfallskostnader med jämna mellanrum. Se över er avfallshantering nu!

Fakta - Industriavfall & Produktionsspill

Industriavfall är den avfallsström som oftast genererar intäkter för avfallslämnaren. Det beror på att det ofta rör sig om kontinuerliga och stora volymer, homogen sammansättning och förhållandevis rena avfallsströmmar. Priserna för det förädlade återvunna materialet förändras regelbundet. Det är därför viktigt att se över avfallskostnaderna regelbundet. Har man större mängder kan det vara aktuellt med någon form av lite mer avancerad avfallsutrustning såsom en balpress eller en komprimator för avfallet.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: