Fettavskiljare - ett måste!

Fettavskiljare | Restaurang

Fettavskiljaren, en historisk betydelse.

Många kommuner i Sverige har haft stora problem med avloppsystemen runt om i Sverige. Problem har varit oundvikliga sedan vi började spola ner fett i avloppet. Kravet på fettavskiljare infördes i Stockholm 1993. Man hade då cirka 1500 fettrelaterade stopp på avloppsnätet varje år. Detta innebar betydande kostnader i och med att det medförde både översvämningar, dyra reparationer och spolningar. När kravet infördes gick antalet stopp ner till cirka 25 per år, en nivå som har stått kvar i vissa delar av landet.

I Göteborg sker det dock fortfarande kontinuerligt cirka 50 stopp i avloppsystemet på grund av fett. Detta trots att fettavskiljare fortsatt är ett krav för såväl restauranger som andra verksamheter.

Fettavskiljare krav

Fettavskiljare är ett krav som ligger på fastighetsägare. Det är en konstruktion som måste finnas då det finns risk för att mer än obetydliga mängder fett skickas ut i avloppet. Konstruktionen ska installeras i alla anläggningar samt verksamheter där spillvatten vid normal drift innehåller fett. Fettavskiljaren ska dimensioneras, installeras, driftas och underhållas enligt standarden SS-EN-1825

Viktigt!

I och med att det även sammanställts en ny lag 1 januari 2024 som innebär att både privatpersoner och verksamheter måste sortera ut matavfall och hitta nya sätt att hantera sitt avfall, så är det extra viktigt att tänka på hur du sorterar och hanterar fett från fettavskiljaren. Läs mer här!

Verksamheter som måste ha en fettavskiljare:

 • bageri, café, konditori och catering
 • charkuteriindustri och konfektyrtillverkning
 • friteringsanläggning, gatukök och kebabgrill
 • livsmedelsbutik med manuell hantering
 • mottagningskök, personalmatsal, skolmatsal och produktionskök
 • pizzeria, restaurang, salladsbar och restaurangvagn
 • slakteri, styckningslokal och sushibar

Kan finnas undantag i regelverk gällande både storlek på verksamhet samt antalet gäster som sagd verksamhet kan ta emot. VA-huvudmannen kan alltid kräva att fastighetsägaren installerar särskild fettavskiljning om behov uppstår. Kontakta oss ifall ni har några frågor!

Viktigt! Skulle problem uppstå är fastighetsägaren alltid ansvarig för kostnader och eventuella skadestånd som uppstår till följd av fastighetens utsläpp som påverkat det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Fettavskiljare: Hur funkar den?

En fettavskiljare är en anordning som funkar på så sätt att den skiljer fett och sump från vatten. Detta genom att sumpet sjunker ner i första facket och till fördel använda sig av fettets naturliga flyttförmåga som gör att det flyter upp. Då kan man via ett tömningslock enkelt kan ta bort fettet. Det renade vattnet kan sedan rinna vidare ut i ledningsnätet.

Det finns även små enkla fettavskiljare som kan ha anslutning till diskbänk, dessa tar mindre volymer. Dessa fettavskiljare under diskbänken är användbara för vissa små restaurangverksamheter.

Tveka inte att fråga oss om du känner dig osäker på om din verksamhet kan använda sig av denna konstruktionen!

Fettavskiljare , funktion

Vid utebliven tömning av fettavskiljare

Fett försämrar ledningarnas funktion och orsakar frekventa stopp vilket fettavsklijaren minskar avsevärt, både gällande stopp men även uppbyggnaden av giftig svavelväte. Svavelvätet uppkommer när fett stelnar som leder till att svavelsyra uppstår. Denna syran fräter på så väl betong som metalledningar. Vilket leder till översvämningar som kan göra att orenat vatten går ner i nära vattendrag och ut på gator.

Slamlagret som ligger på botten och fettet som är vid ytan kan växa snabbt och kan göra att avloppsvattnet passerar opåverkat genom avskiljaren. Det är då uppbyggnaden av proppar sker, vilket gör att orenat vatten åker ut i ledningsnätet. Dessa proppar kan exempelvis leda till att källaröversvämningar äger rum, eller att avloppsrör spricker i samband med kyla.

Alla dessa risker kostar otroligt mycket pengar både för fastighetsägaren, skattebetalare men även den som orsakat stoppet. Man får betala för spolningen av rör men även utredningarna som görs av VA-utredare.

SS-EN-1825 - Svensk standard för fettavskiljare

 • Fettavskiljaren ska tömmas minst en gång i månaden, och gärna varannan vecka eller enligt överenskommelse med tekniska förvaltningen.
 • Vid varje tömning bör hela avskiljaren tömmas och rengöras noggrant med varmt vatten, för att sedan fyllas på med friskt vatten.
 • För installation och service, kontakta alltid en auktoriserad leverantör som följer standarden SS-EN-1825 för fettavskiljare.
 • Se till att alla vaskar, golvbrunnar och diskmaskiner är korrekt anslutna till fettavskiljaren. Kontakta oss om du har några frågor om våra partners och vad dem kan hjälpa dig med!

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att det inte ska rinna ut stora mängder fett i det allmänna avloppet. Därför måste du som är fastighetsägare och har någon verksamhet, som restaurang eller liknande i din fastighet, se till så att fettet avskiljs innan det rinner ut i stadens avloppsledningar.

En rätt dimensionerad och ombesörjd tank gör att vattnet som tar sig vidare ut på det kommunala avloppsnätet ligger under gränsvärdena för mängden fett som får återföras. Fettavskiljaren ska dimensioneras, installeras, driftas och underhållas enligt standarden SS-EN-1825

Låter det krångligt med fettavskiljare?

 1. Skapa en gratis prisförfrågan där du beskriver vad för slags verksamhet ni är och ert behov av fettavskiljare.
 2. Bli kontaktad av leverantörer i ditt område med offerter.
 3. Välj det företag som passar er bäst!

Det är bara att kontakta oss om ni har några frågor, vi står redo för att koppla ihop er med det företaget som bäst är anpassade för ert behov!

Sveriges största marknadsplats

Checked checkbox Gratis offerttjänst
Checked checkbox Spara pengar
Checked checkbox Minska klimatpåverkan

Varför jämföra priser och leverantörer via Recycla?

Recycla gör det enkelt att välja rätt lösning för ditt företag, utan att kompromissa med tid, ekonomi eller miljöhänsyn. Genom att använda vår kostnadsfria jämförelsetjänst kan du jämföra priser och leverantörer för att hitta en optimal lösning utifrån dina behov.

5 anledningar att jämföra via Recycla jämförelsepriser på återvinning inom 5 sekunder

Recycla checkmark 1-4 offerter att välja mellan för att säkerställa

Recycla checkmark Bästa pris och kvalitet

Recycla checkmark 10 000 nöjda kunder

Recycla checkmark Gratis offerttjänst

Recycla checkmark Gratis rådgivning

Störst på återvinning

I över tio år har Recycla hjälpt till att hitta de bästa lösningarna för företag, föreningar och privatpersoner för allt inom återvinning, skrot- och avfallshantering. Vi har förmedlat fler än 100.000 uppdrag sedan vår start 2011.

3 919

Erbjudanden senaste månaden

1 231

Uppdrag senaste månaden

7 005

Totalt antal omdömen