Glaskross - Utrustning för att krossa glas

Insamling och transport av glasavfall är tidsödande på grund av den stora volymen. Utrymme som annars skulle kunna nyttjas till annat upptas av ett berg av tomflaskor. Detta kan man åtgärda och därmed effektivisera sin återvinning men också få plats till annat i sin verksamhet.

Efter malning till små glaskorn utan skarpa kanter har en flaska endast 20% av sin ursprungliga volym vilket innebär mindre lagringsutrymme, mindre frekvent insamling och lägre transport kostnader.

En volymreducerande Glaskross kan underlätta mycket för olika verksamheters dagliga drift.

För att hitta en kvalitetssäkrad aktör som kan hjälpa er att hitta en bra lösning så är det bara att göra en fröfrågan hos oss.

Avfallsutrustning krävs ibland för att få en ekonomisk effektiv och miljösmart återvinningslösning från företag, fastigheter och andra inrättningar. För många av oss är det svårt att veta vilken typ av avfallsutrustning som är den bästa och mest lämpliga för er verksamhet. På Recycla.se löser du ditt problem. Exempel på avfallsutrustning som vi kan hjälpa till med är:

  • Komprimator - Mobila, stationära, vätsketäta m.m.
  • Balpress - Varierar med material och kapacitet
  • Avfallskylare - Minimerar lukt från t.ex. organiskt avfall
  • Kärlvändare - Med eller utan lyft för att tömma i t.ex. en container.
  • Behållare & Container - Från 1 liters plastbehållare till 40 fots containers
  • Shredders/Rivare - Volymreducerande avfallsutrustning
  • Fatpress - Komprimerar olika typer av fat/tunnor
  • Glaskross - Volymreducerar glas/glasförpackningar

Skicka in en förfrågan till oss så hjälper vi dig att få in offerter på de olika alternativ som finns tillgängliga på marknaden.

Få en lönsam & miljöriktig återvinning på ert företag & fastighet med rätt avfallsutrustning!

Hitta bästa pris & lösning nu!

Hitta bästa pris & lösning nu
1-4 Erbjudanden
Snabbt & Enkelt
Gratis
Sveriges största marknadsplats
för återvinning med över 1000 anslutna företag.
Vårt genomsnittliga betyg:
4.41
(3387)

Löpande hämtning av glas - Hotell & Restaurang - Haninge