Dokumentförstöring och Makulering för företag

Behöver ert företag eller verksamhet destruera/makulera känsliga dokument eller informationsbärare? Skicka förfrågan & jämför 1-4 offerter från godkända återvinningsföretag som utför destruktionstjänster av dokument och datamedia. Snabbt, enkelt & gratis!

Dokumentförstöring eller säkerhetsdestruktion av dokument

Vi hjälper dig att hitta rätt företag för era behov av tjänster kring destruktion. Alla våra leverantörer är godkända och kan erbjuda destruktionsintyg, en trygg hantering och uppföljning efter behov.

Våra godkända medlemmar tar även emot förfrågningar kring andra typer av destruktiontjänster såsom av destruktion av läkemedel, destruktion av riskavfall eller andra typer av special avfall som inte bör eller får komma i kontakt med externa parter.

Dokumentförstöring, även kallat säkerhetsdestruktion av dokument, är en vital del av många verksamheter.

Advokatbyråer, sjukhus, hotell osv - det finns många företag som behöver ha en fungerande lösning för just dokumentförstöring så att information inte hamnar i orätta händer.

När man som företag då letar efter ett återvinningsföretag som kan lösa detta, kan man släppa denna uppgift till oss. Vi ta fram 1-4 offerter ifrån godkända återvinningsföretag för er att jämföra mellan innan ni tar ett beslut. Recycla.se är en helt kostnadsfri tjänst för er att nyttja för alla era återvinnings- och avfallsbehov!