Säkerhetsdestruktion

Vi har samlat kvalitetssäkrade företag som erbjuder makulering, destruering & kontrollförbränning av allt från papper och IT-utrustning till kläder och livsmedel.

Säkerhetsdestruktion

På de allra flesta företag skrivs affärskänslig information ut på papper eller så finns informationen lagrade i datorer, eller så har man fysiska produkter som av olika anledningar absolut inte får nå marknaden. Det finns olika sätt att hantera detta potentiella problem:

  1. Förstöra materialet på egen hand. Använda sig av dokumentförstörare eller liknande tillvägagångssätt. Det mest tidskrävande och ofta det mest kostsamma alternativet. Inte nödvändigtvis det säkraste eftersom återvinning av det pappret sedan inte sker under kontrollerade former, dvs, inte är säkerhetsdestruktion.
  2. Slänga informationsbärare & produkter med övrigt avfall. Det mest riskfyllda alternativet. Att någon senare i återvinningsprocessen har möjlighet att ta del av informationen är en stor risk när man hanterar material på det här sättet.
  3. Anlita ett godkänt och professionellt företag som har specialiserat sig på att destruera känsligt material. En lösning som fler och fler företag väljer att använda sig av, då det är säkert, kostnadseffektivt och dessutom miljömässigt försvarbart. Har ni en en fungerande och säker hantering på ert företag eller verksamhet?

Det finns många aspekter som är viktiga att tänka på när man hanterar känslig material som behöver destrueras.

Våra rådgivare hjälper er att hitta en lösning som uppfyller de krav ni har, men också erbjuder en bra lösning.

Vi kan också hjälpa till att förklara vad olika typer av destruktion betyder.

Ni hittar mer information om olika typer av säkerhetsdestruktion i menyn till vänster.