Skrota chips & processorer

chips processorer

Många elektroniska komponenter kan innehålla ädelmetaller som kan återvinnas. Denna särskilda typ av elektronikskrot uppkommer vanligtvis vid tillverkning, demontering eller i form av överskjutande lagerhållning.

Det finns ett antal företag i Sverige som har specialiserat sig på hantering & återvinning av ädelmetaller i elektronikavfall.

Vanliga exempel på sådana komponenter är:

 • Kretskort, laboratoriekort & mönsterkort
 • Datorkontakter
 • Chips, EPROMs, ICs, processorer,
 • Reläer, Reed-brytare, kontaktnitar,
 • Diskenheter, hårddiskar, nätdelar etc.

Elavfall innehåller dels gifter, dels ämnen och komponenter som kan återvinnas eller återanvändas. Miljön skonas, resurser och energi sparas när du lämnar in dina uttjänta elprodukter för återvinning.

Tex kretskort, processorer och chips kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människan men framförallt miljön. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter.

Hur tas tex processorer och chips tillvara på?

 • Metallinnehållande komponenter och delar (så som höljen, stommar, mekaniska delar, och då också kretskort och batterier) tas till vara och processas för att metallerna på nytt ska kunna användas i olika produkter.
 • Delar av ren och blandad metall mals och smälts ned.
 • Kretskort krossas och smälts ned för utvinning av värdefulla metaller.
 • Batterier sorteras och genomgår malning, kemisk samt termisk behandling beroende på batterityp – allt för att plaster och metaller ska kunna utvinnas och återanvändas.
 • Farliga ämnen separeras och tas omhand.
 • Glas från lampor och bildskärmar krossas, tvättas, smälts ned och återanvänds.
 • Plast, trä och tyg går till förbränning och energiutvinning, främst för att ekonomiskt gångbara återvinningsprocesser saknas och för att plasterna innehåller giftiga ämnen som man vill undvika att sprida.
 • Freon som tidigare användes i kylskåp tas omhand i en sluten process för att undvika att det läcker ut och orsakar skador.

Sveriges största marknadsplats

Checked checkbox Gratis offerttjänst
Checked checkbox Spara pengar
Checked checkbox Minska klimatpåverkan

Varför jämföra priser och leverantörer via Recycla?

Recycla gör det enkelt att välja rätt lösning för ditt företag, utan att kompromissa med tid, ekonomi eller miljöhänsyn. Genom att använda vår kostnadsfria jämförelsetjänst kan du jämföra priser och leverantörer för att hitta en optimal lösning utifrån dina behov.

5 anledningar att jämföra via Recycla jämförelsepriser på återvinning inom 5 sekunder

Recycla checkmark 1-4 offerter att välja mellan för att säkerställa

Recycla checkmark Bästa pris och kvalitet

Recycla checkmark 10 000 nöjda kunder

Recycla checkmark Gratis offerttjänst

Recycla checkmark Gratis rådgivning

Störst på återvinning

I över tio år har Recycla hjälpt till att hitta de bästa lösningarna för företag, föreningar och privatpersoner för allt inom återvinning, skrot- och avfallshantering. Vi har förmedlat fler än 100.000 uppdrag sedan vår start 2011.

2 788

Erbjudanden senaste månaden

919

Uppdrag senaste månaden

7 203

Totalt antal omdömen