Skrota chips & processorer

chips processorer

Många elektroniska komponenter kan innehålla ädelmetaller som kan återvinnas. Denna särskilda typ av elektronikskrot uppkommer vanligtvis vid tillverkning, demontering eller i form av överskjutande lagerhållning.

Det finns ett antal företag i Sverige som har specialiserat sig på hantering & återvinning av ädelmetaller i elektronikavfall.

Vanliga exempel på sådana komponenter är:

 • Kretskort, laboratoriekort & mönsterkort
 • Datorkontakter
 • Chips, EPROMs, ICs, processorer,
 • Reläer, Reed-brytare, kontaktnitar,
 • Diskenheter, hårddiskar, nätdelar etc.

Elavfall innehåller dels gifter, dels ämnen och komponenter som kan återvinnas eller återanvändas. Miljön skonas, resurser och energi sparas när du lämnar in dina uttjänta elprodukter för återvinning.

Tex kretskort, processorer och chips kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människan men framförallt miljön. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter.

Hur tas tex processorer och chips tillvara på?

 • Metallinnehållande komponenter och delar (så som höljen, stommar, mekaniska delar, och då också kretskort och batterier) tas till vara och processas för att metallerna på nytt ska kunna användas i olika produkter.
 • Delar av ren och blandad metall mals och smälts ned.
 • Kretskort krossas och smälts ned för utvinning av värdefulla metaller.
 • Batterier sorteras och genomgår malning, kemisk samt termisk behandling beroende på batterityp – allt för att plaster och metaller ska kunna utvinnas och återanvändas.
 • Farliga ämnen separeras och tas omhand.
 • Glas från lampor och bildskärmar krossas, tvättas, smälts ned och återanvänds.
 • Plast, trä och tyg går till förbränning och energiutvinning, främst för att ekonomiskt gångbara återvinningsprocesser saknas och för att plasterna innehåller giftiga ämnen som man vill undvika att sprida.
 • Freon som tidigare användes i kylskåp tas omhand i en sluten process för att undvika att det läcker ut och orsakar skador.
Checked checkbox Gratis offerttjänst
Checked checkbox Spara pengar
Checked checkbox Minska klimatpåverkan
Sveriges största marknadsplats
för återvinning med över 1000 anslutna återvinningsföretag.
Vårt genomsnittliga betyg:
4.48/5
(6111)

Kundrecensioner

Rivning av Telestation: 400 lösa kretskort, 40-tal rostfria ståldörrar & kopparkablar - Stockholm

Väldigt kunnande och professionella !! Kommer att använda dem igen !!

Urban Miners AB fick omdömet

Elektronikskrot - Kontor - Göteborg

Återvinningsbilen i Väst AB fick omdömet

Löpande uppdrag: Kärl för elavfall - Fastighet/BRF - Farsta, Stockholm

Svenska Servicestyrkan AB fick omdömet