Skrota chips & processorer

Många elektroniska komponenter kan innehålla ädelmetaller som kan återvinnas. Denna särskilda typ av elektronikskrot uppkommer vanligtvis vid tillverkning, demontering eller i form av överskjutande lagerhållning.

Det finns ett antal företag i Sverige som har specialiserat sig på hantering & återvinning av ädelmetaller i elektronikavfall.

Vanliga exempel på sådana komponenter är:

 • Kretskort, laboratoriekort & mönsterkort
 • Datorkontakter
 • Chips, EPROMs, ICs, processorer,
 • Reläer, Reed-brytare, kontaktnitar,
 • Diskenheter, hårddiskar, nätdelar etc.

Elavfall innehåller dels gifter, dels ämnen och komponenter som kan återvinnas eller återanvändas. Miljön skonas, resurser och energi sparas när du lämnar in dina uttjänta elprodukter för återvinning.

Tex kretskort, processorer och chips kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människan men framförallt miljön. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter.

Hur tas tex processorer och chips tillvara på?

 • Metallinnehållande komponenter och delar (så som höljen, stommar, mekaniska delar, och då också kretskort och batterier) tas till vara och processas för att metallerna på nytt ska kunna användas i olika produkter.
 • Delar av ren och blandad metall mals och smälts ned.
 • Kretskort krossas och smälts ned för utvinning av värdefulla metaller.
 • Batterier sorteras och genomgår malning, kemisk samt termisk behandling beroende på batterityp – allt för att plaster och metaller ska kunna utvinnas och återanvändas.
 • Farliga ämnen separeras och tas omhand.
 • Glas från lampor och bildskärmar krossas, tvättas, smälts ned och återanvänds.
 • Plast, trä och tyg går till förbränning och energiutvinning, främst för att ekonomiskt gångbara återvinningsprocesser saknas och för att plasterna innehåller giftiga ämnen som man vill undvika att sprida.
 • Freon som tidigare användes i kylskåp tas omhand i en sluten process för att undvika att det läcker ut och orsakar skador.

Hitta bästa pris & lösning nu!

Hitta bästa pris & lösning nu
1-4 Erbjudanden
Snabbt & Enkelt
Gratis
Sveriges största marknadsplats
för återvinning med över 1000 anslutna företag.
Vårt genomsnittliga betyg:
4.41
(3387)

Bortforsling av skrot, elektronik, tryckimpregnerat & färgrester - Villa - Kävlinge - Löddeköpinge

Duktiga trevliga och bra service

Alstad Allservice AB fick omdömet

Bortforsling av 5st torkskåp och övriga grovsopor - Skola & Utbildning - Stockholm

Hjälpsamma trevliga!

CIRCLA Recycling AB fick omdömet

Kontorsutrustning - Skola & Utbildning - Stockholm

Smidigt och trevliga människor

Smart Recycling AB fick omdömet