Återvinning av absorbenter

Skicka en förfrågan & jämför upp 1-4 offerter för återvinning av farligt avfall. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Återvinning Absorbenter

Absorbenter används för sanering av olje- och kemikaliespill. En absorbent kan bestå av många olika material beroende på hur och till vad den skall användas. Absorbenter kan vara granulat som man sprider ut över ett område eller av dukar ofta tillverkade av polypropénfiber, ett materialet lämpar sig särskilt bra för just absorption och är dessutom mycket slitstarkt. Förbrukade absorptionsprodukter klassas i regel som farligt avfall och måste återvinnas och omhändertas därefter. Ta kontakt med ett återvinningsföretag som kan hjälpa dig att bli av med era absorbenter.

Behöver ni hjälp med avfallshantering vid ert företag eller verksamhet? Här kan ni jämföra erbjudanden från flera företag som erbjuder återvinning av miljöfarligt avfall, helt gratis!

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också sopor som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: