Återvinning av alkaliskt avfall

Jämför 1-4 offerter för återvinning av alkaliskt avfall. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Återvinning av Alkaliskt Avfall

Ammoniak, batterisyra och kaustiksoda är exempel på syror (lågt pH-värde) & alkalier (Högt pH-värde) som är viktiga att leda in i återvinningsprocessen. Det finns flera aktörer som kan hjälpa dig med återvinning av syror & alkalier.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också sopor som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: