Återvinning av bekämpningsmedel

Skicka en förfrågan & jämför 1-4 offerter för hantering av farligt avfall. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Återvinning & hantering av bekämpningsmedel

Med bekämpningsmedel menar vi ofta någon form av pesticid som vi använder för att reglera eller förhindra oönskade och ofta skadliga organismer. Inte sällan blir det en hel del bekämpningsmedel över. Det finns lite olika möjligheter att hantera överblivet bekämpningsmedel beroende på om det handlar om pesticider från industriell verksamhet eller från privatperson.

Hantering från privatperson/hushåll:

De flesta ÅVC:er runt om i Sverige tar emot farligt avfall från privatpersoner. I annat fall får du vända dig till din kommun. Du hittar info om närmaste ÅVC här.

Hantering från företag & verksamheter:

Företag får inte hantera ellertransportera farligt avfall hur som helst. Vi har samlat godkända bolag som kan hjälpa er med det. Skapa en förfrågan för er hantering hantering av Bekämpningsmedel eller liknande Farligt Avfall här.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

Vägledning till definitionen av hushållsavfall