Återvinning av glykol

Skicka en förfrågan & få priser! Jämför 1-4 offerter för återvinning av glykol. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Återvinning av glykol

Återvinning av glykol (ofta begagnad kylarvätska): Det finns många företag som är specialister på att hantera, transportera och återvinna glykol. Du når dem alla med recycla.se. Skicka en förfrågan och se efter vem som kan hjälpa er på bästa sätt till bästa pris!

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: