Återvinning av kvicksilver

Skicka en förfrågan & jämför 1-4 offerter för återvinning av kvicksilver. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Återvinning av kvicksilver

Kicksilver finns t.ex. i termometrar, lysrör, glödlampor och lågenergilampor. Naturen kan inte bryta ner kvicksilvret utan istället så omvandlar mikroorganismer i naturen kvicksilvret till ett ännu farligare ämne – metylkvicksilver. Återvinning av produkter med kvicksilver är mycket viktigt då bara några få droppar av kvicksilver kan döda en mindre sjö.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: