Återvinning av lösningsmedel

Skicka en förfrågan & jämför 1-4 offerter för återvinning av lösningsmedel. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Återvinning av lösningsmedel

Exempel på lösningsmedel som är viktiga att återvinna är lacknafta, thinner, terpentin, aceton och fotogen m.fl. När du är färdigmålad behöver du ofta tvätta av din pensel eller ta bort lite färgfläckar. Tänk då på att det är minst lika viktigt att resterna av dina lösningsmedel hamnar på rätt plats. Oavsett om du är privatperson eller företag finns det flera aktörer som kan hjälpa dig med återvinning av lösningsmedel.

OBS: Tjänsten är helt kostnadsfri och en förfrågan är inte bindande.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: