Miljöskåp för farligt avfall

Miljöskåp för farligt avfall - bild på gula miljöskåp

Att hantera farligt avfall kan vara en knepig uppgift, men det finns lösningar som kan underlätta. En sådan lösning är att använda miljöskåp, som är speciellt utformade för säker förvaring av farligt avfall. Dessa miljöskåp för farligt avfall är vanligtvis tillverkade av brandsäkert stål och kan låsas för att förhindra obehörig åtkomst. Skåpen kan anpassas efter era specifika behov och kan fyllas med mängder av farligt avfall som t.ex. spillolja, oljefilter, IBC-behållare, kemikalier, syror, lysrör m.m.

Få offerter kostnadsfritt

Kemikalieskåp

Miljöskåp finns i olika storlekar och varianter för att passa olika behov. För större mängder avfall kan en miljöcontainer vara ett lämpligt alternativ. Skulle ni vara i behov att bevara ert miljöskåp utomhus finns det varianter som är anpassade för detta. Miljöskåpen som är avsedda för utomhusbruk är utrustade för att tåla väder och vind.

Vikten att hantera farligt avfall korrekt

Farligt avfall kan vara giftigt, frätande eller på annat sätt skadligt för människors hälsa. Om obehöriga personer kommer i kontakt med avfallet kan de drabbas av akuta eller långsiktiga hälsoproblem, som exempelvis förgiftning, brännskador eller allergiska reaktioner. Farligt avfall kan även förorena mark, vattendrag och grundvatten om det släpps ut i naturen. Det kan leda till skador på ekosystem, förlust av biologisk mångfald och långsiktiga miljöproblem. Olovlig hantering eller dumpning av farligt avfall utgör ett brott enligt lagstiftningen om miljöskydd och avfallshantering. Personer eller företag som bryter mot dessa lagar kan åtalas och straffas med böter eller fängelsestraff.

Använd Recycla vid behov av miljöskåp för farligt avfall

Genom att använda miljöskåp för farligt avfall kan man enkelt sortera och förvara farligt avfall på ett säkert sätt. När skåpet är fullt kan man enkelt beställa hämtning av avfallet. Det finns fler och fler återvinningsföretag som erbjuder denna tjänst, vilket gör det enklare för företag att hantera sitt farliga avfall på ett säkert och ekonomiskt hållbart sätt. Recycla hjälper er att finna ett lämpligt företag som utför en säker hantering av ert farliga avfall.

Miljöskåp för farligt avfall

Det är viktigt att notera att företag som hanterar eller handlar med farligt avfall är skyldiga att rapportera sina aktiviteter till Naturvårdsverket. Läs mer om anteckningsskyldighet av farligt avfall här. Detta är en viktig del av regleringen kring hantering av farligt avfall och syftar till att säkerställa en ansvarsfull hantering och minskad miljöpåverkan.

Jämför priser

Sveriges största marknadsplats

Checked checkbox Gratis offerttjänst
Checked checkbox Spara pengar
Checked checkbox Minska klimatpåverkan

Varför jämföra priser och leverantörer via Recycla?

Recycla gör det enkelt att välja rätt lösning för ditt företag, utan att kompromissa med tid, ekonomi eller miljöhänsyn. Genom att använda vår kostnadsfria jämförelsetjänst kan du jämföra priser och leverantörer för att hitta en optimal lösning utifrån dina behov.

5 anledningar att jämföra via Recycla jämförelsepriser på återvinning inom 5 sekunder

Recycla checkmark 1-4 offerter att välja mellan för att säkerställa

Recycla checkmark Bästa pris och kvalitet

Recycla checkmark 10 000 nöjda kunder

Recycla checkmark Gratis offerttjänst

Recycla checkmark Gratis rådgivning

Störst på återvinning

I över tio år har Recycla hjälpt till att hitta de bästa lösningarna för företag, föreningar och privatpersoner för allt inom återvinning, skrot- och avfallshantering. Vi har förmedlat fler än 100.000 uppdrag sedan vår start 2011.

3 731

Erbjudanden senaste månaden

1 091

Uppdrag senaste månaden

7 131

Totalt antal omdömen