Smittförande avfall

Skicka en förfrågan & jämför 1-4 offerter för hantering av smittförande avfall. Få rätt pris & leverantör Sverige. Snabbt, enkelt & gratis! Behöver du hjälp direkt? Ring oss så hjälper vi dig att hitta bästa leverantör direkt.

Hantering av smittförande avfall

Smittförande avfall är sådant avfall som bedöms kunna vara förorenat med organiskt material från vård, undersökning eller vissa riskklassade mikroorganismer. Avfall med skärande/stickande egenskaper som har varit i kontakt med kroppsvätskor räknas också som smittförande avfall, till exempel nålar, kanyler, lancetter, knivblad samt skalpeller.. Smittförande avfall klassas som farligt gods och ska därför förpackas, märkas och transporteras enligt ADR-S, det svenska regelverket för transport av farligt gods. Den aktör som hjälper er med hantering av det smittförande avfallet måste alltså vara en aktör som har kunskap och är vana med att hantera just smittförande avfall.

Smittförande avfall ska samlas i godkända behållare.

Behållaren ska förslutas så att avfall eller smittämnen inte läcker ut. Om behållaren innehåller mycket vätska så ska det finnas absorbentmaterial i behållaren. Om förpackningen eller behållaren är emballage för transport på väg, gäller märkning och emballering enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter ADR-S om transport av farligt gods.

Det är oerhört viktigt att den aktör ni använder för er hantering och återvinning för det smittförnande avfallet har de tillstånd som krävs samt är ett kvalitetssäkrat företag.

Vi på Recycla.se hjälper er att utvärdera de företag som kan hjälpa er och tar fram 1-4 prisförslag från olika aktörer så att ni kan bedömma dessa och jämföra.

Om ni behöver byta från er befintliga aktör så hjälper vi er även i den processen.

Ni når oss direkt för rådgivning via nedanstående telefonnummer.