Återvinning från kontor

Jämför 1-4 offerter för avfallshantering & återvinning från ert kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige.

Återvinning från kontor

På kontor och arbetsplatser uppkommer det betydligt mer restprodukter än vad vi kanske tänker på. Tänk efter hur många utskrifter som varje person gör på er arbetsplats på en månad. Vi vet hur mycket det är. Vi vet också att det finns ett stort behov av att återvinna. Förutom att återvinning & avfallshantering i många fall är nödvändigt för att ha ett fungerande kontor, finns det ofta skäl att skydda informationen som står skriven på de dokument som skrivs ut. Informationen kan hamna i fel händer om man inte är försiktig med sin återvinning. Men var inte orolig. Det finns många mycket duktiga entreprenörer inom återvinning och säkerhetsdestruktion som kan hjälpa dig med att återvinna och destruera allt från dokument, elektronik och på annat sätt lagrad information.

Hitta rätt återvinningsföretag & se till att få en miljösmart och ekonomisk återvinning & sophämtning från ert kontor!

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

Vägledning till definitionen av hushållsavfall