Förorenade fyllnads- & schaktmassor

Behöver du hjälp med att transportera bort och hantera förorenade fyllnads- & schaktmassor? Skapa en förfrågan och få 1-4 prisförslag. Snabbt, enkelt & gratis!

Förorenade massor

Föroreningar kan medföra stora risker för människors hälsa och vår miljö. Lagstiftningen som reglerar hanteringen av massorna är komplicerad och man behöver hjälp av ett kunnigt företag som länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer för.

Misstänker du att att massorna kan vara förorenade? Om du svarar ja på någon av frågorna nedan kan det vara värt att beställa analys/provtagning av massorna.

  • Kommer massorna från en fastighet där det har bedrivits en indistriverksamhet tidigare?
  • Har det funnits avfallsupplag, kemikalier, oljeavskilare på fastigheten som kan ha förorenat marken?
  • Har tankning av olja, bensin eller diesel förekommit på platsen?
  • Har det skett några olyckor på platsen? T.ex. brand eller spill.
  • Övriga anledningar som får dig misstänka att massorna kan vara förorenade.

Provtagning och mätning ska utföras av kontrollant med tidigare erfarenhet av liknande miljökontroller.

Vad det kostar med analys/provtagning, marksanering eller att frakta bort massorna varierar väldigt mycket. Det beror på vilka föroreningar massorna innehåller, volymer och vart ni befinner er geografiskt.

Behöver ni hjälp?

Skapa en förfrågan här på Recycla där ni beskriver föroreningar massorna innehåller och volymer. Så hjälper Recycla er att få 1-4 offerter ifrån godkända återvinningsföretag att jämföra mellan, helt kostnadsfritt!

Anteckningsskyldighet av farligt avfall för verksamhet

Den 1 augusti 2020 trädde en ny lag i kraft om att alla verksamheter är nu anteckningskyldiga gällande farligt avfall. Detta innebär att från och med den 1 november skall alla verksamheter som:

  • Producerar farligt avfall
  • Transporterar farligt avfall
  • Tar emot och hanterar farligt avfall
  • Behandlar farligt avfall
  • Mäklar eller handlar med farligt avfall

... Rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Anledningen till att den nya lagen har tagits fram är för att Sverige behöver ha bättre uppsikt över sitt farliga avfall och Sverige behöver uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet, som bl.a. innebär att alla uppgifter ska finnas tillgängligt i ett nationellt elektroniskt register.

Låter det krångligt? Du kan vara lugn, vi på Recycla hjälper er att få pris- och hanteringsförslag ifrån godkända och kvalitetssäkrade återvinningsföretag som får hantera farligt avfall. Gör en förfrågan via vårt formulär och fått kontakt med dessa återvinningsföretag så kommer deras säkerhetsrådgivare senare att hjälpa er. Ni kommer att känna er trygga och säkra med att aktuella lagar och krav uppfylls samt bli vägleda med hur ni ska rapportera in ert farliga avfall. Är du nyfiken på att läsa mer om den nya lagen kan du kika på Naturvårdsverkets hemsida.