Asbestsanering - Jämför priser & offerter

asbest renovering

Fram till 1980-talet användes asbesthaltigt material i väldigt stor utsträckning. Det förekom i t.ex. isolering, fix, fog och svartlim. Det man inte visste förr var hur skadligt asbest är och kan orsaka permanenta skador på lungorna. Många av dessa byggnader som byggdes under den här perioden är i behov av sanering för att undvika risken för allvarliga sjukdomar.

Hur vet jag om det finns asbest?

Eftersom asbest var ett så populärt material att använda sig av under 50- och 60-talet, kan man oftast hitta asbest i byggnader som inte har renoverats efter 1980. Är du osäker på om man har med asbest att göra kan man beställa provtagning. Då tar saneringsfirman loss en bit av det misstänkta materialet och skickar det vidare till analys.

Hur sanerar man asbest?

Provtagning på materialet ska ha gjorts på förhand och det ska finnas en inventering över alla hälsofarliga material i byggnaden. Man behöver klarlägga exakt vart i byggnaden det finns asbesthaltigt material.

Om man planerar att riva hela eller delar av byggnaden ska man riva det asbesthaltiga materialet först innan annan rivning påbörjas.

Vid saneringen krävs det mycket förarbete med att bygga sluss, sätta upp dammfällor för ventilationer och plasta in ytor. Samt behöver området vara avspärrat med uppsatta varningsskyltar. Efter saneringen har utförts behöver rummet sedan ventileras och städas. En sanering kan ta längre tid än vad man tror då företagen behöver följa lagar och stadgar noggrant.

Checked checkbox Gratis offerttjänst
Checked checkbox Spara pengar
Checked checkbox Minska klimatpåverkan
Sveriges största marknadsplats
för återvinning med över 350 anslutna återvinningsföretag.
Vårt genomsnittliga betyg:
4.49/5
(6710)

Kundrecensioner

Bortforsling av 3 m³ - Solna

Peter är bra på att kommunicera, håller tiden och han är bra på att hitta på lösni...

Uniswed AB (United Services Sweden AB) fick omdömet

Bortforsling av 1 m³ (inkl. vitvaror) - Järfälla

Snabbt och smidigt!

Samira Flytt AB fick omdömet

Bortforsling av 6 m³ - Trollhättan

Fungerade bra

Återvinningsbilen i Väst AB fick omdömet