Besiktning av oljeavskiljare

Vi hjälper er att hitta den bästa och mest prisvärda lösningen för besiktning av oljeavskiljare för era behov. Skicka en förfrågan och få 1-4 offerter att jämföra

Hitta rätt besiktning av oljeavskiljare

  1. Skapa en gratis prisförfrågan där du beskriver vad ni behöver hjälp med.
  2. Bli kontaktad av återvinningsföretag i ditt område med offertförslag.
  3. Välj det erbjudande som passar er bäst!

Vad är besiktning av oljeavskiljare?

Genom kontinuerligt underhåll och tömning av din oljeavskiljare undviks onödiga produktionsstopp.

En oljeavskiljare installeras med syfte att ta bort utsläpp av oönskade ämnen som t.ex. olja och bensin i spill- och dagvattensystemet. Oljeavskiljarsystemet består av slam- och avskiljardel.

I slamdelen renas vattnet genom att sand och slam sjunker till botten. I avskiljardelen lägger sig de oönskade ämnena på ytan.

En oljeavskiljare bör besiktigas åtminstone var femte år. Vid femårsbesiktningen ska oljeavskiljaren kontrolleras så att den är i gott skick och att den inte läcker ut förorenat vatten.

Om du är osäker på vad det är för slags besiktning av oljeavskiljare du behöver så kan du alltid ringa oss på nedanstående nummer.

Våra rådgivare hjälper dig att hitta rätt lösning för just era behov av besiktning av oljeavskiljaren.