Besiktning av oljeavskiljare

slamsugning

Genom kontinuerligt underhåll och tömning av din oljeavskiljare undviks onödiga produktionsstopp.

En oljeavskiljare installeras med syfte att ta bort utsläpp av oönskade ämnen som t.ex. olja och bensin i spill- och dagvattensystemet. Oljeavskiljarsystemet består av slam- och avskiljardel.

I slamdelen renas vattnet genom att sand och slam sjunker till botten. I avskiljardelen lägger sig de oönskade ämnena på ytan.

En oljeavskiljare bör besiktigas åtminstone var femte år. Vid femårsbesiktningen ska oljeavskiljaren kontrolleras så att den är i gott skick och att den inte läcker ut förorenat vatten.

Om du är osäker på vad det är för slags besiktning av oljeavskiljare du behöver så kan du alltid ringa oss på nedanstående nummer.

Våra rådgivare hjälper dig att hitta rätt lösning för just era behov av besiktning av oljeavskiljaren.

Checked checkbox Gratis offerttjänst
Checked checkbox Spara pengar
Checked checkbox Minska klimatpåverkan
Sveriges största marknadsplats
för återvinning med över 350 anslutna återvinningsföretag.
Vårt genomsnittliga betyg:
4.49/5
(6682)

Kundrecensioner

Rörinspektion - Privatperson - Göteborg

Bra service och att han hjälpte mig vidare när felet lokaliserats.

Rj-spolservice AB fick omdömet

Asbestsanering - Privatperson - Hässelby, Stockholm

Storgruppen AB fick omdömet

Löpande uppdrag: Kärltvätt - Företag - Årsta, Stockholm

Office Recycling Sverige AB fick omdömet