Besiktning av oljeavskiljare

Genom kontinuerligt underhåll och tömning av din oljeavskiljare undviks onödiga produktionsstopp.

En oljeavskiljare installeras med syfte att ta bort utsläpp av oönskade ämnen som t.ex. olja och bensin i spill- och dagvattensystemet. Oljeavskiljarsystemet består av slam- och avskiljardel.

I slamdelen renas vattnet genom att sand och slam sjunker till botten. I avskiljardelen lägger sig de oönskade ämnena på ytan.

En oljeavskiljare bör besiktigas åtminstone var femte år. Vid femårsbesiktningen ska oljeavskiljaren kontrolleras så att den är i gott skick och att den inte läcker ut förorenat vatten.

Om du är osäker på vad det är för slags besiktning av oljeavskiljare du behöver så kan du alltid ringa oss på nedanstående nummer.

Våra rådgivare hjälper dig att hitta rätt lösning för just era behov av besiktning av oljeavskiljaren.

Hitta bästa pris & lösning nu!

Hitta bästa pris & lösning nu!
1-4 Erbjudanden
Snabbt & Enkelt
Gratis
Sveriges största marknadsplats
för återvinning med över 1000 anslutna företag.
Vårt genomsnittliga betyg:
4.41
(3387)

Asbestsanering - Villa - Öckerö - Bohus-Björkö

Rekommenderas. Trevliga och upplevdes som kunniga. Kom som avtalat och sanerade rö...

PDK Riv & Sanering AB fick omdömet

Kärltvätt av 6st kärl - Fastighet/BRF - Göteborg

Snabb och personlig service!

Återvinningsbilen i Väst AB fick omdömet

Asbestsanering - Villa - Skurup

Snabbt och effektivt utfört arbete!

Rivningsmiljö i Skåne AB fick omdömet