Service av oljeskiljare

Genom kontinuerligt underhåll och tömning av din oljeavskiljare undviks onödiga produktionsstopp.

En oljeavskiljare installeras med syfte att ta bort utsläpp av oönskade ämnen som t.ex. olja och bensin i spill- och dagvattensystemet. Oljeavskiljarsystemet består av slam- och avskiljardel.

I slamdelen renas vattnet genom att sand och slam sjunker till botten. I avskiljardelen lägger sig de oönskade ämnena på ytan.

En oljeavskiljare bör besiktigas åtminstone var femte år. Vid femårsbesiktningen ska oljeavskiljaren kontrolleras så att den är i gott skick och att den inte läcker ut förorenat vatten.

Hitta bästa pris & lösning nu!

Hitta bästa pris & lösning nu
1-4 Erbjudanden
Snabbt & Enkelt
Gratis
Sveriges största marknadsplats
för återvinning med över 1000 anslutna företag.
Vårt genomsnittliga betyg:
4.39
(3035)

Asbestsanering av vägg - Byggföretag - Solna

Bra!

Salvium Waste Solutions AB fick omdömet

Asbestsanering - Villa - Göteborg

Noggrant och effektivt utfört arbete

PDK Riv & Sanering AB fick omdömet

Asbestsanering - Villa - Göteborg - Askim

Bra arbetsinsats, punktlig och kommunikativ.

PDK Riv & Sanering AB fick omdömet