Service av oljeskiljare

Vi hjälper er att hitta rätt service av oljeavskiljare för era behov. Skicka en förfrågan och få 1-4 offerter att jämföra

Hitta rätt service av oljeavskiljare

  1. Skapa en gratis prisförfrågan där du beskriver era behov.
  2. Bli kontaktad av återvinningsföretag i ditt område med offertförslag.
  3. Välj det erbjudande som passar er bäst!

Vad är service av oljeavskiljare?

Genom kontinuerligt underhåll och tömning av din oljeavskiljare undviks onödiga produktionsstopp.

En oljeavskiljare installeras med syfte att ta bort utsläpp av oönskade ämnen som t.ex. olja och bensin i spill- och dagvattensystemet. Oljeavskiljarsystemet består av slam- och avskiljardel.

I slamdelen renas vattnet genom att sand och slam sjunker till botten. I avskiljardelen lägger sig de oönskade ämnena på ytan.

En oljeavskiljare bör besiktigas åtminstone var femte år. Vid femårsbesiktningen ska oljeavskiljaren kontrolleras så att den är i gott skick och att den inte läcker ut förorenat vatten.

Om du är osäker på vad det är för slags service av oljeavskiljare du behöver så kan du alltid ringa oss på nedanstående nummer.

Våra rådgivare hjälper dig att hitta rätt lösning för just era behov av service av oljeavskiljaren.