Indium - Skrotning / Återvinning

Vi hjälper dig hitta rätt uppköpare för era metaller över hela Sverige! Beskriv din förfrågan & jämför offerter! Snabbt, enkelt & gratis!

Nyligen utförda uppdrag

Viktig information!

Observera att det nuvarande läget som uppstått pga covid-19, innebär kraftigt sänkta priser på skrot och metall.

Indium - Vad är det?

Indium är en högvärdig luftbeständig metall och ett grundämne som framställs av zinkmalm som efter behandling av svavelsyra separeras. Den är mjuk och kan lätt skäras med kniv. Indium används i elektronik t.ex. i olika bildskärmar.

Lycka till! Hoppas att ni får en bra & miljöriktig hantering med hjälp av Recycla.se