Specialmetaller - Återvinning/Skrotning

Vi har samlat godkända metalluppköpare som hanterar specialmetaller över hela Sverige. Skapa en förfrågan & jämför erbjudanden. Snabbt, enkelt & gratis!

Återvinning av specialmetaller

Med specialmetaller avses olika typer av metaller som är av mer sällsynt karaktär. Inte sällan betingar dessa metaller ett relativt högt skrotvärde. Här på Recycla.se hjälper vi er att komma i kontakt med godkända & seriösa uppköpare av olika typer av specialmetaller.