Specialmetaller - Återvinning/Skrotning

Vi har samlat godkända metalluppköpare som hanterar specialmetaller över hela Sverige. Skapa en förfrågan & jämför erbjudanden. Snabbt, enkelt & gratis!

Nyligen utförda uppdrag

Viktig information! Observera att det nuvarande läget som uppstått pga covid-19, innebär kraftigt sänkta priser på skrot och metall.

Återvinning av specialmetaller

Med specialmetaller avses olika typer av metaller som är av mer sällsyn karaktär. Inte sällan betingar dessa metaller ett relativt högt skrotvärde. Här på Recycla.se hjälper vi dig att komma i kontakt med godkända & seriösa uppköpare av olika typer av specialmetaller. Exempel på sådana metallsorter ser du till vänster. Det finns många fler olika typer av s.k. specialmetaller. Vi hjälper dig att hitta rätt pris för allt inom metallåtervinning.