Återvinningsbranschen i Sverige behöver en nytändning. ”Företagen måste digitalisera sig”

Madicken | 2023-11-28

I en värld där tid och resurser är begränsade, kämpar återvinningsbranschen fortfarande med att digitalisera sig. Sebastian Tamm, VD på Recycla, delar insikter om branschens utmaningar och möjligheter.

Då vi har begränsat med både tid och resurser är det viktigt att göra återvinning enkel och hållbar för alla. Men branschen hackar i utvecklingen, i synnerhet när det kommer till digitalisering, menar Sebastian Tamm, vd på Recycla.

Det finns enorma möjligheter till både nöjdare kunder och effektivare processer, säger han.

Klimatnytta och resurseffektivitet är på agendan idag. Det är ett måste om vi ska kunna nå EU:s övergripande klimatmål om att vara klimatneutrala senast 2050. Inte minst kräver jordens ändliga resurser det. Men utvecklingen hackar på många håll. Även i avfalls- och återvinningsbranschen, konstaterar Sebastian Tamm som är, vd på Recycla, Sveriges största jämförelsesajt för återvinning.

Sverige är på många sätt en föregångare inom avfallshantering. Men i takt med den ökade konsumtionen måste återvinningsbranschen – som ju är det sista ledet i konsumtionssamhället och därför har en mycket central roll – vara så effektiv som möjligt. Det är vi inte i dag.

Han sitter själv i hjärtat av återvinningsbranschen och ser på nära håll hur branschen fortfarande på många håll är för konservativ för sitt eget bästa.

Återvinningsbranschen är en av de sista branscherna att digitaliseras. Upplevda lokala monopol och avsaknad av konkurrens gör också att incitamenten för att ta vara på och driva innovationer saknas. Det måste vi ändra på. Branschen måste upp mer på tå för att kunna möta framtiden.

Digitaliserar och innoverar branschen

Sebastian Tamm grundade den digitala jämförelsesajten Recycla 2011 eftersom han ansåg att det saknades information för att kunna jämföra och fatta kloka beslut kring hanteringen av avfall.

Jag insåg att en digital lösning var den enda vägen för att skapa såväl tillgänglighet som transparens och konkurrens.

Sedan dess har Recycla – genom att matcha uppdragsförfrågningar med hundratals kvalitetsgodkända återvinningsföretag – hjälpt företag, föreningar och privatpersoner att hitta de bästa lösningarna för allt inom återvinning, skrot- och avfallshantering.

Vi jobbar både med stora multinationella återvinningsföretag och med mindre lokala aktörer för att kunna ge kunderna så bra alternativ på lösningar som möjligt.

Nya utmaningar och krav

Med de ökade EU-kraven har Recycla även fått en mer rådgivande roll och hjälper kunder att göra rätt för att vara långsiktigt hållbara. Nya lagar, regler och förordningar och ökade krav på resurseffektivitet pockar också på nya innovationer och nya sätt att arbeta. Bland annat ställs allt högre krav på hanteringen av byggavfall.

2024 kommer också kommunerna att ta över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll – något som i dag görs i privat regi. Med tanke på att Sverige idag är ett av de bästa länderna i världen på detta är vi lite frågande kring förändringen och undrar vilken effekt den får i praktiken, säger Sebastian Tamm.

Även textilåtervinningen är en het fråga. Där finns idag stora utmaningar.

Att få till stånd en separat insamling till 2025 kommer vi nog klara utan större problem men vi behöver verkligen utveckla hanteringen av materialet för att få den hållbar. En stor andel textilier, såsom kläder, bränns och omvandlas till elektricitet och värme idag, men vi måste upp ett hack för att närma oss miljömålen och öka återbruk eller materialåtervinning av textilier.

Dessutom ser han ett glapp i hur branschen jobbar och hur kunderna vill bli bemötta. Det ställer nya krav på aktörerna att snabba upp digitaliseringen, samarbeta mer och bli bättre på att ta vara på innovationer.

Det är en förändring som Recycla redan nu är med och driver. Vi jobbar helt datadrivet. Det innebär att vi samlar information och datapunkter och kan agera utifrån dessa. På så vis kan vi fatta informerade beslut baserade på data och allokera resurser på rätt sätt.


Följande text kommer från vår artikel i Dagens Industri den 24e oktober 2023.